Free Eduardo Sarmiento and the NDFP consultants to tackle the people's socio-economic problems

Fr. Santiago "Sanny" Salas
NDFP-Eastern Visayas
Marso 8, 2012


In a statement noting the third year of detention of the detained NDFP consultant for the region, Eduardo Sarmiento, the National Democratic Front-Eastern Visayas today said the Aquino government must show its sincerity for the people's welfare and resume the peace talks with the NDFP. “The Aquino government willfully refuses to release Eduardo Sarmiento and the other detained consultants,” said NDF-EV spokesperson Fr. Santiago Salas. “It is striving to junk the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG)and other previous agreements with the NDFP, that not only protect the consultants but also assure the framework towards reaching a just and lasting peace. By doing so, the Aquino government shows it wants both to exploit the peace talks to call for the capitulation of the revolutionary forces, as well as use Oplan Bayanihan to attack and repress the people.”

Fr. Salas said government forces arrested Sarmiento on Feb. 26, 2009 while he was in Metro Manila, even though he was an NDFP peace consultant for Eastern Visayas with guaranteed safety and immunity. “Since then, the Aquino government has done everything to deny its obligation under the JASIG to release Sarmiento and other NDFP
consultants. The government's actions disparage the peace process and sabotage the prospects of resuming the peace talks to discuss socio-economic reforms. Meanwhile, the people's sufferings only worsen with continuing landlessness, unemployment, oil price hikes, large-scale mining plunder, and other outstanding socio-economic issues.”

The NDF-EV spokesperson called on the Aquino government to stop using the peace talks as a psywar ploy and release Sarmiento as well as the other NDFP consultants. “While the Aquino government wields the peace talks as an instrument of psywar, it is also embroiled in the struggle between elements for and against Aquino in the military, the latter floating their own psywar that the government is siding with the communists. Such is obviously false and has been exposed by others as actions by forces of the former president, Arroyo. But the Aquino government is getting a dose of its own medicine after playing psywar with the peace talks, rather than heeding the interests of the people. The Aquino government is blundering its way to worsening political and economic crisis.

“The long-suffering people desire a just and lasting peace. NDF-EV earnestly calls on the church people, media, civil libertarians, human rights and peace advocates, and the entire people to remain vigilant and support the release of Eduardo Sarmiento and other NDFP consultants and the resumption of the peace talks.”#

-------------------

Waray Version

Pagawson hi Eduardo Sarmiento ngan iba pa mga konsultant han NDFP agud matalakay na an mga sosyo-ekonomiko nga problema han katawhan

Ha usa nga pahayag kun diin gindun-an an ikatulo katuig nga detensyon han konsultant han NDFP ha rehiyon nga hi Eduardo Sarmiento, ginsering yana han National Democratic Front-Eastern Visayas nga kinahanglan igpakita han gobyerno an sinseridad hini para ha kaupayan han katawhan ngan utro nga abrihan an erestorya pankamurayawan ha NDFP. “Makusog an pagbaribad han gobyerno Aquino nga pagawson hi Eduardo Sarmiento ngan iba pa nga mga detinido nga konsultant,” sering han tagapagyakan han NDF-EV nga hi Fr. Santiago Salas. “Naniningkamot ini nga igbasura an Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) ngan iba pa nga nauna nga mga kasarabutan ha NDFP, nga diri la nga nagpoproteher ha mga konsultant kundi nagsisiguro liwat han balayan tikadto ha pagkab-ot han makatadungan ngan panmaihaan nga kamurayawan. Pinaagi hini, ginpapakita la han gobyerno Aquino nga karuyag hini pahimulsan an erestorya pankamurayawan agud ipanawagan an pagsurender han mga rebolusyunaryo nga pwersa, sugad man gamiton an Oplan Bayanihan agud atakehon ngan talumpiguson an katawhan.”

Ginsering ni Fr. Salas nga gin-aresto han mga pwersa han gobyerno hi Sarmiento hadton Pebrero 26, 2009 samtang nakadto hiya ha Metro Manila, bisan pa man kun konsultant hiya ha Eastern Visayas han NDFP para ha pankamurayawan nga mayda garantiya para ha kalibrehan ngan diri pwede arestuhon. “Tikang hito, ginhimo na han gobyerno Aquino an ngatanan agud baliwarayon an obligasyon hini ilarum han JASIG agud buhian hi Sarmiento ngan iba pa nga mga konsultant han NDFP. Ginhihibang hini nga mga pitad han gobyerno an proseso pankamurayawan ngan ginsasabotahe an posibilidad nga utro abrihan an erestorya pankamurayawan agud matalakay an mga sosyo-ekonomiko nga reporma.
Samtang, nagtitikagrabe la an kakurian han katawhan ha nagpapadayon nga kawaray-tuna, disempleyo, paghitaas han presyo han lana, tinagdagko nga panhuthot han mina, ngan iba pa nga mga landaw nga sosyo-ekonomiko nga mga isyu.”

Nanawagan an tagapagyakan han NDF-EV ha gobyerno Aquino nga undangon na an paggamit han erestorya pankamurayawan ha saywar nga larang ngan pagawson na hi Sarmiento sugad man an iba nga konsultant han NDFP. “Samtang gin-gagamit han gobyerno Aquino an erestorya pankamurayawan komo instrumento ha saywar, nakikiglantugi gihap ha sakob han militar an mga elemento nga para ngan kontra kan Aquino, ngan ini nga urhi amo
an nagpipinagawas han ira kalugaringon nga saywar ug nagpapasamwak nga naugop an gobyerno ha mga komunista. Hul-os nga buwa an sugad nga saywar ngan ginbuksas na han iba komo mga aksyon han mga pwersa han dati nga presidente Arroyo. Pero gin-aani la han gobyerno Aquino an ginhasok hini kahuman han pagginamit hin erestorya pankamurayawan komo saywar, imbes unta nga tagdon an interes han katawhan. Nagsisinayop an gobyerno Aquino ngan tikadto ini ha paggrabe han krisis ha pulitika ngan ekonomiya.

“An maiha na nga naaraba nga katawhan in nag-uungara hin makatadungan ngan panmaihaan nga kamurayawan. Nananawagan an NDF-EV ha mga tawo ha singbahan, midya, tag-undong han kalibrehan sibil, mga tag-undong han tawhanon nga katungod ngan kamurayan, ngan bug-os nga katawhan, nga magpabilin nga mabinantayon ngan suportahan an pagpagawas kan Eduardo Sarmiento ngan iba pa nga mga konsultant han NDFP ngan utro nga abrihan an erestorya pankamurayawan.”#


---------------
Roy Santos
NDF-EV Media Officer
Email: ndfevis@gmail.com, ndf_ev@yahoo.com
Blog: http://evsirang.blogspot.com
Connect also to Roy Santos through Facebook.