Higanteng welga sa India


Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Ilampung milyong manggagawa sa India ang naglunsad ng 24-oras na welga noong Pebrero 28 para igiit sa gubyerno ang kanilang mga karapatan sa paggawa at tutulan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ito na ang ika-14 na pangkalahatang welga na inilunsad ng mamamayang Indian mula nang ipatupad ang liberalisasyon ng lokal na ekonomya sa mga dayuhan noong 1991. Nilampasan nito ang dambuhalang welga laban sa pribatisasyon noong 2010. Tinataya ng ibang grupo na umabot sa 100 milyong mamamayan ang lumahok sa welga.

Paralisado ang buong sistema ng transportasyon ng bansa tulad ng mga daungan, paliparan, tren at bus. Nagsara rin ang mga bangko at post office, at tumigil ang serbisyong telepono, mga palengke at tindahan, minahan, planta sa enerhiya at pagawaan ng mga kotse. Niyanig ng welga ang mga sentro ng 14 na estado sa bansa.

Kabilang sa mga iginigiit ng mga manggagawa ang pagkakaroon ng pambansang pondo para sa seguridad panlipunan, pag-umento at pagpapalawak ng minimum na sahod, pantay na karapatan at proteksyon para sa mga kaswal at permanenteng manggagawa, pagwawakas sa pang-aatake sa mga unyon, pagbaba ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, pagtigil sa pagbebenta ng mga pampublikong kumpanya, at pagwawakas sa korapsyon ng gubyerno.

Bago pa man ang pambansang welga, sunud-sunod na ang mga pagkilos ng mga manggagawang Indian. Kabilang dito ang dalawang-araw na okupasyon sa planta ng Hyundai, ang welga ng mga empleyado sa Air India, sa mga kumpanya sa telekomunikasyon at mga minahan ng karbon para labanan ang planong pribatisasyon ng gubyerno.

Matingkad ang napakalaking agwat ng mahihirap at mayayaman sa India. Sa mahigit isang bilyong populasyon nito, halos kalahati o 410 milyon ay nabubuhay sa karukhaan. Sa kabilang banda, 55 bilyunaryo lamang ang kumakamal ng halos $250 bilyon (katumbas ng mahigit 60% ng ekonomya ng Pilipinas).

Ang karaniwang manggagawa ay tumatanggap lamang ng 500 rupees o $43 bawat buwan at nagtatrabaho nang sampu hanggang 18 oras bawat araw. Ayon sa estadistika ng gubyerno, mahigit 10% ang tantos ng disempleyo at padami nang padami ang kaswal na mga manggagawa. Bukod dito, tinatayang umaabot sa 60 hanggang 100 milyong kabataan sa India ang pwersahang pinagtatrabaho sa mala-aliping sistema bilang pambayad sa pagkakautang ng kanilang mga magulang. Dagdag na pahirap sa mamamayan ang patuloy na pagsirit sa presyo ng mga bilihin. Nasa 12% ang upisyal na tantos ng implasyon.

Download PDF here