Hinggil sa pagparusa ng NPA sa Sawmill at pagdis-arma sa dalawang tauhan ng PNP

Delio Baladon
Benito Tesorio Command-NPA South Isabela
Marso 6, 2012

Kalakip nitong pahayag ang ulat sa mga nasamsam ng mga operatiba ng Benito Tesorio Command ng New People’s Army sa dalawang myembro ng Philippine National Police na sina SPO1 Noriel Sabbaluca Ualat ng Barangay Soyung, Echague, Isabela at PO2 Rodel Guerrero Bedana ng Bantug Lintao, Roxas Isabela.

Bilang tuntunin ng digma, hindi namin isasauli ang mga nakumpiska sa kanilang service firearms, ang Cal .45 pistol na may serial # 2127239 ni PO3 Bedana at ang .9mm Beretta pistol na may serial # na M00436Z ni SPO1 Ualat, at pati ang kanilang cellular phones at ilang mga papel na may high intelligence values.

Nakumpiskahan ang dalawang police intelligence operatives habang nasa akto sila ng panghihingi ng regular na “lagay” mula sa Alliance Sawmill sa Usol, Jones, Isabela noong 5:00 NH ng Pebrero 2009, 2012. Itinuro sila ng ilang empleyado ng sawmill bilang mga regular na pinapupunta ng Isabela Provincial Police Office upang mangulekta ng “lagay” ng sawmill sa IPPO. Bukod pa ito sa pangingikikil nila sa mga maliliit na nagbabyahe ng kahoy. Tulad ng nangyari kay Junior Gugua ng Dicamay 2, Jones na ipinamalitang nahuli ng PNP pero sa totoo ay pangungotong ang naganap. Nagbayad si Gugua ng P200,000 sa PNP upang makuha muli ang kanyang trak at inihatid ang pera sa loob mismo ng opisina ng IPPO.

Nasirang mga kagamitan ng Alliance Sawmill mula sa aksyong pagparusa ng NPA ang dalawang power generator, dalawang main power unit, tatlong fork lift, isang road grader, dalawang bulldozer, isang crane, isang loader, isang ELF truck, dalawang six-by-six truck na pag-aari ni vice mayor Letty Sebastian at ang diesel storage. Nakumpiska mula sa mga gwardya nito ang dalawang shotgun.

Ang Alliance Sawmill ay pag-aari ng magkakaalyadong mangwawasak ng kagubatan na sina Sammy Ong ng Monte Alto Timber Resources Corporation, meyor Edgar Go ng San Mariano, Isabela, at vice mayor Letty Sebastian ng Jones. Sa pamamagitan ng malaking halaga ng pera ay ineengganyo, nililinlang at sinusuhulan nila ang mga mamamayan na mag-logging.

Kahit ang pakitang-taong “pagbabawal” ng DENR sa pagla-logging ay hindi sinusunod ng mga kapitalista at upisyal ng gubyernong sangkot sa logging. Patuloy ang pagtumba nila ng kahoy hanggang noong maparusahan ang sawmill. Sa katunayan, noong Marso 1, nakumpiska ng mga operatiba ng NPA ang limang chainsaw ng mga tauhan ng MATRC at ni meyor Go sa gubat ng Dicamay Uno, Jones (apat na chainsaw ni Marina Marquez ng Maranao, San Mariano at isang chainsaw ni Carlos Marcelo ng Bintacan, Ilagan).

Mula pa Enero 2010, tuluy-tuloy na pinakikilos ni Sammy Ong ang iba’t iba niyang mga bayarang pesonahe ng Isabela para makipagnegosasyon sa NPA. Nag-aalok si Ong at mga kasabwat niya ng malaking halaga ng buwis sa CPP-NPA-NDF para payagan silang mag-logging ng huli. Sa tamang panahon ay ibubunyag ng NPA ang mga pangalan ng mga nasa payroll ni Ong na nag-aalok ng buwis sa NPA.

Tinanggihan lahat ng NPA ang mga alok na ito. Nanindigan ang CPP-NPA-NDF sa patakaran nitong ipagbawal ng logging ng malalaking mga kapitalistang dayuhan at lokal. Si Sammy Ong ay isang Chinese national na matagal nang nasa negosyo ng lumber na nakabase sa Sta. Rosa, Nueva Ecija at may kuneksyon sa pinakamalalaking pulitiko at kontraktor sa Isabela.

Walang mamamayan ng Jones ang naniniwala sa disintunadong propaganda ng 5th Infantry Division Philippine Army na kaya pinarusahan ng NPA ang sawmill ay dahil ayaw nilang magbayad ng buwis sa rebolusyonaryong kilusan. Malalaki man o maliliit na namumuhunan sa logging sa Jones ay nakakaalam na hindi nanghihingi ng kahit sentimo ang NPA kapalit ng pagpayag nitong sila’y makapag-logging. Kabaliktaran, alam ng lahat na ang bawat truck ng dos-por-lapad na dumadaan sa mga kampo ng Balabal at Dibuluan ng Army sa Jones ay hinihingan ng mga militar ng P5,000.

Sa pagbato nito ng paninira sa CPP-NPA-NDF, nais itago ng 5th ID ang pusisyon nitong hayaang mawasak ang gubat para sa kapakinabangan ng malalaking kapitalista at mga upisyal militar. Habang ipinapakita sa telebisyon ang ilang pirasong kahoy na kinukumpiska ng PNP at Army sa maliliit na nagdodos-por-lapad, hinahayaan nila ang mas enggrandeng paghalihaw sa gubat ng mga makinarya ng MATRC at iba pang korporasyon sa logging.

Alam ng lahat na sa kabila ng tulung-tulong na pagmamaniobra ng MATRC at mga kasabwat niyang pulitiko sa Isabela at protektor nilang mga pwersa ng 5th ID at ng PNP sa Jones, nanindigan ang CPP-NPA-NDF na ipagbawal ang korporadong logging.

Matatag na naninindigan ang CPP-NPA-NDF sa panig ng mga inaapi at pinagsasamantalahang mamamayan. Malambot ang puso nito sa mga magkakaingin na walang pag-aaring lupang mabubungkal at pinapaalis pa ng gubyerno sa kanilang mga pusisyong lupa, mga maralitang magsasakang naitutulak na magdos-por-lapad para may pampuno sa kaunting kita mula sa pagtatanim ng mais at iba pang produkto sa agrikultura, at iba pang walang istableng pinagkakakitaan bunga ng permanenteng krisis ng sistemang malakolonyal at malapyudal ng Pilipinas.

Sa kabilang banda, matigas ang paninindigan nitong ipagbawal ang logging para sa interes ng pagkamal ng malaking ganansya ng mga kapitalista at upisyal ng gubyerno kapalit ang pagkawasak ng kinabukasan at pagkalagay sa bingit ng kapahamakan ng mga inaapi. Sa katunayan, pinapalakpakan ng mga api at dalita ng Jones ang ginawang pagparusa ng NPA sa sawmill dahil ito mismo ay pagtugon sa kanilang mga kahilingan sa CPP-NPA-NDF at alam nilang para ito sa panandalian at matagalan nilang interes.