Kuneksyon ni Corona kay Arroyo, tinatabunan ni Aquino

Ang Bayan
Marso 7, 2012

Download PDF here

Hinahadlangan ni Aquino at ng kanyang mga kasapakat ang pagsisikap na magharap sa paglilitis sa Senado ng ebidensyang magpapatunay kung papano nagsisilbi si Chief Justice Renato Corona sa amo nitong si Gloria Arroyo.

Noong Pebrero 28, sa ika-25 araw ng paglilitis kay Corona, nagulat na lamang ang mamamayang Pilipino nang biglang ipahayag ni Rep. Niel Tupas Jr., pinuno ng mga tagausig na tinatapos na nila ang presentasyon ng mga ebidensya.

Labis itong ikinagulat ng mamamayan dahil tatatlo pa lamang sa walong puntong reklamo laban kay Corona ang ipinagharap nito ng ebidensya. Ayon kay Tupas, hindi na raw nila ipaghaharap ng ebidensya ang natitira pang limang punto sa reklamo. Upang bigyang-matwid ang gayong hakbang, pinalalabas ni Tupas na sapat-sapat ang ipinakita nilang patunay para makumbinsi ang Senado na alisin si Corona sa Korte Suprema.

Taliwas ang ginawang desisyon ni Tupas sa naunang napagkasunduan ng mga kasapi ng prosekusyon na ituloy ang paglalahad ng mga ebidensya sa korte. Lalong mahalagang diinan ang mga ebidensya dahil nasa Article 7 na ang paglilitis. Ang artikulong ito ay pumapatungkol sa pagpabor ni Corona kay Arroyo at kanyang pamilya dahil sa mahigpit na relasyon ni Corona sa kanila.

Ang hakbanging ito ni Tupas ay tinuligsa ng mga kinatawan ng mga progresibong partido na kabilang sa mga umuusig kay Corona. “Ipinagtataka namin kung sino ang nag-utos kay Tupas na isara ang pinto sa pagtestigo ni Sereno. Nakababahala ito at lumalabas na bahagi ito ng serye ng mga hakbang para tabunan ang kuneksyon ni Corona kay Arroyo,” sabi nina Rep. Emmi de Jesus ng GABRIELA, Rep.Teddy Casiño ng Bayan Muna at Rep. Antonio Tiñio ng Alliance of Concerned Teachers.

Ang pagsara ni Tupas sa paghaharap ng ebidensya ay ginawa isang araw matapos anyayahan si Associate Justice Ma. Lourdes Sereno ng Korte Suprema para magbahagi ng nalalaman niya sa mga hakbangin ni Corona para paburan si Gloria Arroyo. Si Sereno ay sinulatan ni Rep. Neri Colmenares ng Bayan Muna upang anyayahang magbigay sa Senado ng nalalaman niyang impormasyon sa mga kilos ni Corona.

Si Sereno ang inaasahan sanang pinakamahusay na makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga ginawang hakbangin ni Corona para mapaburan ang mga plano ni Arroyo na mangibang-bansa para takasan ang kanyang mga kaso. Ayon sa opinyon ni Sereno, binaluktot ni Corona ang desisyon ng Korte Suprema para palabasin na nakatupad na ang kampong Arroyo sa mga itinakdang kundisyon para makabyahe sila sa labas ng bansa.

“Nang isampa ang kaso para patalsikin si Corona, malinaw na siya ay pinananagot sa kanyang pagpanig at pagiging sunud-sunuran kay Arroyo. Ang aspetong iyon ng kaso ay pinahihina ngayon ng mismong punong tagausig.”

Ipinaliwanag din ng mga kinatawan ng mga progresibong partido na ang kaso laban kay Corona ay malawak na sinuportahan ng mamamayan dahil alam nilang si Corona ay isang tuta ni Arroyo. “Kung hindi iyon malinaw na maipapakita sa mga testimonya ni Sereno at ng iba pa, mawawalan ng interes ang publiko na itulak pa ang kasong ito.”

Download PDF here