Malalaking kumpanya sa pagmimina, tinuligsa

Ang Bayan
Marso 7, 2012

Download PDF here

Nagmartsa ang daan-daang aktibistang pangkalikasan patungong Malacañang noong Marso 3 para igiit sa gubyernong Aquino ang mariin nilang pagtutol sa patakaran ng liberalisasyon at dayuhang pagmimina sa bansa. Ito ang pambungad na aksyong masa sa pinaigting na pambansang kampanya laban sa mapangwasak na pagmimina.

Itinaon ang kilos-protesta sa ika-17 anibersaryo ng Mining Act of 1995 at sa pagtatapos ng Third National People’s Mining Conference na ginanap noong Marso 1-3. Ang kumperensyang nilahukan ng mga delegado mula sa buong bansa ay inorganisa ng Kalikasan People’s Network for the Environment (Kalikasan PNE), Defend Patrimony! Alliance at Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN). Iginiit nila ang pagbasura sa Mining Act of 1995 at ang pagtigil sa malawakang pagmimina sa bansa.

Kinontra ni Renato Reyes Jr., pangkalahatang kalihim ng BAYAN, ang bulaang pahayag ng malalaking negosyante na ang industriya sa pagmimina ang siyang magdadala ng kaunlaran sa bansa basta’t ginagamit ito sa responsableng paraan. Katunayan, aniya, 1.5% lamang ang naiambag nito sa ekonomya ng bansa sa loob ng nakaraang dekada.

Ayon naman kay Clemente Bautista, national coordinator ng Kalikasan PNE, napasakamay ng mga mapandambong na korporasyon ng minahan ang mahigit isang milyong ektarya ng lupa ng Pilipinas sa 17 taong pag-iral ng Mining Act of 1995. Pumutok ang mga sigalot at karahasan sa mga lugar na may minahan at malawakang nasisira ang kapaligiran at nalalason ang mga sapa, ilog at maging ang mga baybayin.

Nagbunsod din ng pang-aabuso sa karapatang-tao ang operasyon ng mga malawakang pagmimina. Mula 2001, nagkaroon ng 40 kaso ng paglabag sa karapatang-tao, kabilang ang 37 ekstrahudisyal na pamamaslang at dalawang bigong pagpatay sa mga nangangalaga sa kalikasan. Isa ring aktibistang pangkalikasan ang dinukot at hindi pa natatagpuan hanggang ngayon. Umiiral ang militarisasyon at terorismo ng mga armadong pwersa ng gubyerno habang binubulag ang mga residente ng sarisaring pakulo ng mga korporasyong multinasyunal at mga kasabwat nilang lokal na upisyal, dagdag pa ng Kalikasan PNE.

Kapalit ng kontra-mamamayan, kontra-kalikasan at maka-dayuhang kapitalistang Mining Act of 1995, iginigiit ng mga aktibistang pangkalikasan na suportahan ang People’s Mining Bill na inihain ni Bayan Muna Rep. Teddy Casiño. Nilalayon ng panukalang batas na ito na ang yamang mineral ng ating bansa ay magsilbi sa pagsusulong ng pambansang industriyalisasyon, partikular sa pagmamanupaktura at sa modernisasyon ng agrikultura.

Download PDF here