Malawakang kilos-protesta laban sa pagtaas ng presyo ng langis, nakatakda

Ang Bayan
Marso 7, 2012

Download PDF here

Pamumunuan ng Kilusang Mayo Uno (KMU) ang isang malawakang kilos-protesta sa Marso 15 laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Elmer Labog, tagapangulo ng KMU, hindi matatanggap ng mga manggagawa at iba pang maralitang sektor ang lingguhang pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo, ang sobrang pagpepresyo nito sa lokal na merkado, pagmomonopolyo ng malalaking kumpanya ng langis at pakikipagsabwatan dito ng gubyernong Aquino.

Nanawagan si Labog sa mga manggagawa at maralitang lunsod na lumahok sa pambansang protesta at magtipon sa pinakamalapit na protest center. Aniya, dapat nilang igiit ang malaking rolbak sa presyo ng langis, ang pagbasura sa Value-Added Tax (VAT) sa langis at ang pagpapawalambisa sa Oil Deregulation Law.

Sinabi ni Labog na nadagdagan lamang ang determinasyon nilang maglunsad ng malawakang kilos-protesta dahil sa hindi katanggap-tanggap na mga pahayag kamakailan ng gubyernong Aquino na wala raw itong magagawa sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag niya, hindi matatanggap ng mga manggagawa at mahihirap ang patuloy na pag-iral ng deregulasyon sa industriya ng langis dahil nilulublob lamang sila sa walang patlang na kahirapan.

Noong Marso 2 ay itinaas ng mga kumpanya sa langis ang presyo ng mga produktong petrolyo sa ikawalong pagkakataon sa loob ng walong linggo. Bunga nito ay halos P50 na ang presyo ng isang litro ng gasolina at mahigit P1,000 na ang halaga ng isang 11-kilong tangke ng LPG. Ito na ang pinakamatataas na presyo ng mga produktong petrolyo sa loob ng nakaraang apat na taon.

Download PDF here