Mindanao 2020: Kontra-Moro

Ang Bayan
Marso 7, 2012

Download PDF here

Isang malaking bahagi ng Mindanao 2020 ang pagsupil ng mga armadong rebolusyon sa Mindanao. Tinututukan ng MinDA at ng Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) ang pagbuhos ng pondo para sa ayuda at rehabilitasyon ng mga nasalanta sa gera sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) at mga armadong galamay ng rehimen. Partikular nilang pinagtutuunan ng pansin ang Cotabato basin, kung saan naroon ang malalawak na yamang mineral. Naglaan na ng P718 milyong pondo ang rehimen para sa mga lugar dito. Laganap din ang pagpapatupad ng hungkag na kontra-kahirapang Programang Pantawid Pamilyang Pilipino sa mga komunidad.

Para harapin ang matinding pagtutol ng mamamayan sa Mindanao laban sa pagmimina at mga huwad na proyektong pangkaunlaran, binuo ng MinDA ang Mindanao Peace and Development Security Committee (MPDSC) noong Disyembre 2011 bilang mekanismo sa seguridad sa buong isla ng Mindanao. Binubuo ito ng mga kinatawan mula sa MinDA at Mindanao Principals: mga gubernador at meyor sa ilalim ng CONFED Mindanao at mga tagapangulo ng mga Regional Peace and Order Council, sektor panseguridad (AFP at PNP), pribadong sektor, civil society, NGOs at mga kinatawan ng Bishops-Ulama Conference.

Sa kadulu-duluhan, layunin ng Mindanao 2020 ang wakasan ang armadong paglaban ng mamamayang Moro. Katunayan, tahasang pinakikialaman ng US ang negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Gubyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. Tuluy-tuloy din itong nagpapabango sa mga komunidad ng Moro sa pamamagitan ng pagbuhos ng pondo para sa mga proyektong “pangkaunlaran.”

Download PDF here