Mindanao 2020: Plano para sa imperyalistang pandarambong

Ang Bayan
Marso 7, 2012

Download PDF here

Ang Mindanao 2020 ay isang masaklaw na programa ng rehimeng US-Aquino na naglalayong bigyang-daan ang pandarambong at pagsasamantala ng mga dayuhang korporasyon sa yaman at mamamayan ng Mindanao. Una itong isinapubliko noong Nobyembre 2010 bilang planong “pangkaunlaran” na sumasaklaw hanggang 2030.

Nasa likod ng pagbubuo ng Mindanao 2020 ang Braintrust Incorporated, isang institusyong pinopondohan ng World Bank. Kabilang sa mga tinukoy na katuwang sa pagpapatupad ng programa ang USAID, Aus-AID, The Asia Foundation, Konrad-Adenauer-Stiftung ng Germany, World Bank at Japan Cooperation International Agency (JICA), pawang mga ahensya at institusyon para sa “kaunlaran” na katuwang sa pamumuhunan ng mga monopolyo kapitalistang korporasyon. Itinayo ni Aquino ang Mindanao Development Authority (MinDA) para direktang pamahalaan ang pagpapatupad ng programa, kasabay ng pagkopo ng mga kontrata at pondo para rito.

Sadyang malaki ang interes ng imperyalismong US sa Mindanao. Pinaglalawayan nito ang tinatayang $840 bilyon hanggang $1 trilyong halaga ng yamang mineral na nakabaon sa mga kalupaan ng Mindanao. Ayon sa mga pananaliksik, nasa Mindanao ang 70% ng yamang mineral ng Pilipinas. Kabilang dito ang mayayamang deposito ng ginto, copper, nickel, manganese, chromite, silver, lead, zinc at iron ore.

Sa isang lihim na mensahe mula sa US Embassy sa Pilipinas na nabunyag noong isang taon sa website na Wikileaks, direktang inutusan ng US ang mga ahensya nito na makipagtulungan at buhusan ng pondo ang eksplorasyon ng mga lugar sa Pilipinas na may natukoy na mga yamang mineral. Sa isang telegrama noong Pebrero 2006, tinukoy pa nito ang mahahalagang rekurso at ang mga dapat gawin ng US para tiyak na mapasakanya ang mga ito.

Ang pandarambong sa yamang mineral ng Mindanao ay isa sa pangunahing nais bigyang-daan ng Mindanao 2020. Noong Enero 12 nakumpleto ng US ang proyektong digital mapping ng buong Mindanao na pinondohan ng JICA. Ang mga mapang produkto nito ang gagamitin ng rehimen para balangkasin ang mga partikular na iskema sa bawat rehiyon.

Noong 2009, umabot na sa 89 mining permit ang iginawad ng Mines & Geosciences Bureau (MGB) sa malalaking dayuhang kumpanya sa pagmimina. Saklaw nito ang limang rehiyon ng Mindanao. Apatnapu’t anim sa mga permit na ito ay nasa rehiyon ng Caraga, na tinaguriang “mining capital of the Philippines”. Nangunguna sa mga kumpanyang ito ang $3 bilyong Sumitomo Nickel Ore Plant ng Japan na may operasyon sa Barangay Taganito, Claver, Surigao del Norte.

Mga proyektong pang-imprastruktura para sa mga dayuhang kapitalista

Sa unang anim na taon, pagtutuunan ng pansin ng rehimen ang paglalatag ng imprastruktura at iba pang proyektong direktang magsisilbi sa mga operasyon ng mga monopolyong kumpanya. Alinsunod sa Medium-Term Philippine Development Plan 2011-2016 ng rehimen, binalangkas ang Six-Year Strategic Development Priorities for Mindanao kung saan prayoridad ang pagpapalawak ng paglikha ng imprastruktura, enerhiya, mga oportunidad sa pagmimina, agribisnes at turismo. Kasabay nito ang mga pagsisikap para tiyakin ang seguridad ng mga dayuhang kumpanya sa isla.

Nasa balangkas ng programang Private-Public-Partnership (PPP) ang paglalatag ng imprastruktura sa isla. Kabilang sa PPP Priority Project ng rehimeng Aquino sa taong 2012 ang pagtatapos sa P1.5 bilyong proyektong Laguindingan Airport sa Cagayan de Oro. Nakopo na ng Ayala Corp. ang kontrata para sa pagpapatakbo at pamamahala ng paliparan sa hinaharap. Kaugnay nito ay balak ding itayo ang Laguindingan Airport Development Project (LADP) sa pagitan ng Cagayan de Oro City at Iligan City para tayuan ng Mindanao Railway System at mga pasilidad panturismo tulad ng hotel, mall at iba pa. Nakatakda ring tapusin ang rehabilitasyon ng Kapalong-Talaingod-Valencia Road, na nag-uugnay sa Tagum City at Valencia City. Importante ito bilang alternatibong ruta para sa pagpapabilis ng daloy ng mga kalakal at produktong agrikultural sa dalawang prubinsya kung saan nakalatag ang pinakamalalaking komersyal na plantasyon sa isla. Sa syudad ng Davao, binabalak din ang pagtatayo ng Bus Rapid Transit System.

Noong Setyembre 2011, ang Hebei Road and Bridge Group Co. Limited at China Henan Shuili Yiju Co., dalawang kumpanya ng China, ay nakipag-sosyo sa Department of Public Works and Highways para sa pagpapaunlad at pagmamantini ng mga kalsada ng Mindanao.

Samantala, sa larangan ng enerhiya, ang State Grid of China Corp. ay magdadagdag ng puhunan sa National Grid Corp. of the Philippines (NGCP) na nagkakahalaga ng P50 milyon kapalit ang 40% sapi rito. Kaugnay nito, ang Marubeni Corporation ng Japan ay nakipagsosyo sa Aboitiz Corp. para sa mga proyektong pang-enerhiya ng Mindanao-Leyte Interconnection.

Balak ding magtayo ang Aboitiz Power Corp. ng 300-megawatt coal-fired power plant sa Barangay Binugao, Toril District, Davao City. Pero naging malaking balakid sa pag-usad ng proyektong ito ang malakas na pagtutol ng mamamayan ng syudad.

Download PDF here