P147 milyon araw-araw, tubo sa sobrang pagpepresyo


Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Tumatabo ng ekstrang P147 bilyon araw-araw ang mga kumpanya sa langis sa sobrang presyong ipinapataw sa diesel pa lamang. Ang pagtayang ito sa isinagawang pananaliksik ng Ibon Foundation ay nakabatay sa obserbasyon na mas mabilis nang 20-22% ang pagtaas ng presyo ng diesel sa Pilipinas kumpara sa pagtaas sa presyo sa pandaigdigang pamilihan. Tinatayang aabot sa 8.61 kada litro ang sobrang presyo sa diesel at P16.33 naman sa kada litro ng gasolina. Ayon sa mga pag-aaral, maaaring mas mataas pa rito ang aktwal na sobrang pagpepresyo, lalo't hindi naman ibinubukas ng mga kumpanya sa langis ang kanilang mga libro de kwenta.

Nagagawa ng mga kumpanya sa langis na ipataw ang sobrang presyo dahil sa patuloy na pag-iral ng Oil Deregulation Law. Iginigiit ng mga progresibong mambabatas ang Downstream Oil Industry Regulation Act. Ipinapanukala rito ang pagtatayo ng Petroleum Regulatory Council na siyang kokontrol sa presyo ng langis at mangangasiwa sa pondo para sa istabilisasyon ng presyo. Itinutulak din nito ang muling pagbili ng gubyerno sa Petron para sa lokal na eksplorasyon at produksyon ng langis at para maimpluwensyahan ang presyo ng mga produktong petrolyo. Itinutulak din ang pamamahala ng gubyerno sa pakyawang pagbili sa langis para sa pangangailangan ng bansa.

P26 milyon kada araw na buwis sa langis

Tumatabo ng hanggang P26 milyon araw-araw ang rehimeng Aquino sa buwis na ipinapataw nito sa presyo ng langis. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng malawak na panawagan ay mahigpit na tinatanggihan ng gubyerno ang pag-aalis ng buwis sa mga produktong petroloyo. Napakalaki ng mababawas na pasanin sa bayan kung aalisin ang P7 buwis sa kada litro ng gasolina, P6 sa kada litro ng diesel at P100 sa bawat 11-kilo na tangke ng LPG.

Download PDF here