Pagpatay sa aktibistang Mexicano, kinundena


Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Kinundena ng International League of Peoples' Struggles (ILPS) ang pagpaslang noong Enero kay Bernardo Vazquez Sanchez, isang lokal na aktibistang lumalaban sa mapangwasak na dayuhang pagmimina sa Mexico. Binaril siya ng mga bayarang goons ng Minera Cuzcatlan, lokal na subisdyaryo ng kumpanyang Canadian na Fortuna Silver. Dalawa pang lokal na aktbista, sina Andres Sanchez Vazquez at Rosalinda Dionisio, ang nasugatan sa pamamaril.

Presidente si Bernardo Sanchez Vasquez ng Coordinadro de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlan (COPUVO), isang organisasyong masa na lumalaban sa open-pit mining ng Minera Cuzcatlan sa Ocotlan Valley, Oaxaca, Mexico. Ayon sa COPUVO, nagdulot ng malawakang pagkasira sa kapaligiran ang mga operasyon ng kumpanya. Kabilang sa inilalagay nito sa panganib ang mga watershed at pinagkukunan ng tubig ng mga residente sa lugar. Responsable rin ang Minera Cuzcatlan sa maraming paglabag sa karapatang-taon mula nang pumasok ito sa lugar noong 2006.

Bahagi ang COPUVO ng Oaxacan Collective in Defense of the Land, isang kolektiba ng mga organisasyong katutubo na lumalaban sa mga dayuhang proyekto at operasyong nagsasamantala sa likas na yaman ng Mexico sa kapinsalaan ng mamamayan nito. Nitong nakaraang 10 taon ay umaabot na sa 24,000 konsesyon sa pagmimina ang iginawad ng gubyerno ng Mexico sa mga dayuhang kumpanya.

Download PDF here