Pagtotroso sa Isabela, pinatigil ng BHB


Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Sinalakay ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) noong Pebrero 29 ang isang tistisang sangkot sa mapaminsalang operasyon pagtotroso sa kagubatan ng Isabela.

Ayon sa Benito Tesorio Command (BHB-Isabela), sinalakay ng mga Pulang mandirigma bandang alas-5 ng hapon ang Alliance Sawmill Company sa Barangay Usol, Jones. Matapos kumpiskahan ang mga gwardya ng tistisan ng dalawang shotgun, sinunog ng BHB ang dalawang power generator, isang loader, isang Elf truck, dalawang siksbay at ang diesel storage.

Ang tistisan ay pagmamay-ari nina Sammy Ong ng Monte Alto Timber Resources Corporation (MATRC), Mayor Edgar Go ng San Mariano at Vice Mayor Letty Sebastian ng Jones.

Gamit ang malaking halaga ng pera, ineengganyo, nililinlang at sinusuhulan nila ang mga mamamayan na magtroso. Patuloy ang pagtumba nila ng mga punongkahoy hanggang nang maparusahan ang sawmill.

Kasabay ng pagsalakay sa tistisan, inaresto naman ng mga Pulang mandirigma sa isang tsekpoynt sina SPO1 Noriel Sabbaluca Ualat at PO2 Rodel Guerero Bedana, parehong elemento ng Isabela Provincial Police Intelligence Unit. Kilala ang dalawang ahenteng paniktik na regular na kumukuha ng "lagay" mula sa sawmill. Nakumpiska sa kanila ang isang pistolang kal .45, isang pistolang 9 mm Beretta at kanilang mga cellphone at ilang mga dokumentong may kahalagahan sa paniktik.

Mula pa noong Enero 2010 ay tuluy-tuloy na pinakikilos ni Ong ang iba't ibang mga bayarang personahe para makipagnegosasyon sa rebolusyonaryong kilusan. Si Ong ay isang Tsino na matagal nang nasa negosyo ng tabla na nakabase sa Sta. Rosa, Nueva Ecija at may kuneksyon sa pinakamalalaking pulitiko at kontraktor sa Isabela. May proteksyon siya sa Jones-PNP at sa 5th ID.

Nag-aalok si Ong at mga kasabwat niya ng malaking halaga sa rebolusyonaryong kilusan para payagan silang magtroso. Tinanggihan lahat ng rebolusyonaryong kilusan ang mga alok na ito.

Download PDF here