Pamilya, minasaker sa Camarines Norte

Ang Bayan
Marso 7, 2012

Download PDF here

Isang pamilyang magsasaka ang minasaker sa Camarines Norte habang isa pang magbubukid ang dinukot ng mga militar sa Laguna. Tampok din ang harasment sa mga detenidong pulitikal at mga estudyanteng mamamahayag sa matitingkad na paglabag sa karapatang-tao na nakalap ng Ang Bayan.

Pebrero 26. Tatlong lider ng College Editors Guild of the Philippines (CEGP) ang hinaras ng mga militar habang isinasagawa ang CEGP Convention sa University of Eastern Philippines sa Catarman, Northern Samar.

Sinurbeylans ng mga elementong militar sina Pauline Gidget Estella, deputy secretary-general ng CEGP sa National Capital Region, Angelo Karl Doceo, tagapangulo ng CEGP sa Samar at secretary general nitong si Micah Susana Rebenecia. Sa huling araw ng kanilang aktibidad, isang lalaki na hindi nila kilala ang lumapit sa tatlo para magtanong kung saan sila papunta. Nagpupumilit itong sumama sa kanila at nang hindi pahintulutan ay bigla silang sinigawan.

Habang sila naman ay naglalakad papunta sana sa bahay ni Rebenecia ay napansin na lamang nilang mayroong sumusunod sa kanila na nakasakay sa traysikel at di nagtagal ay nag-alok sa kanila na sumakay. Nang makarating sila sa kanilang tinutuluyan ay mayroon namang mga nagmamasid sa kanila na nakasakay sa scooter at pawang may kinakausap sa cellphone.

Napag-alaman din ng CEGP na sina Doceo at Rebenecia ay nakalagay sa ‘order of battle’ ng AFP sa Samar at target sila ng atakeng-militar.

Pebrero 25. Napatay si Benjamin Mancera at dalawa niyang anak nang paulanan ng bala ng mga elemento ng 49th IB ang kanilang kubo sa Sityo Pagurin, Barangay Malaya, Labo, Camarines Norte. Nasugatan din ang isa pa niyang anak. Napatay sa insidente si Rafael “Ka Gupi” Llantino na noo’y tumutupad sa kanyang gawaing imbestigasyon sa mga reklamo ng masa at pinsalang dulot ng mga proyektong “kaunlaran at kapayapaan” ng Payapa at Masaganang Pamayanan (PAMANA) ng Oplan Bayanihan at abusong militar sa baryo. Ayon sa mga upisyal ng konseho ng Barangay Malaya, karaniwang magsasaka at hindi myembro ng Bagong Hukbong Bayan si Mancera tulad ng gustong palabasin ng militar.

Nagpapahinga noon ang mag-anak at si Ka Gupi matapos mananghalian nang biglang paulanan ng bala ng militar ang kubo nang walang pagsasaalang-alang kung sino ang nasa loob ng bahay.

Pebrero 23. Kinumpiska ng mga tauhan ng PNP Custodial Center ang mga makinilya ni Alan Jazmines at iba pang konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa utos ng kanilang hepeng si P/Supt. Cesar Magsino.

Bago ito, pinilit ni Magsino na isensor ang mga dokumentong ipinadadala ni Jazmines sa kanyang mga abugado sa pamamagitan ng kanyang malapit na kamag-anak na hindi pinahintulutang pumasok at kinailangang maghintay sa labas. Iginiit ni Jazmines ang kanyang karapatan na maging kumpidensyal ang komunikasyon sa pagitan niya at ng kanyang abugado. Ngunit hindi pinayagan ni Magsino na mailabas ang nasabing mga dokumento hanggat hindi ito naisesensor.

Ayon kay Jazmines, nais pigilan ni Magsino ang patuloy na pagsisiwalat ng mga kaso ng hindi makatarungan, arbitraryo at iligal na pag-aresto, prosekusyon at detensyon ng mga detenidong pulitikal sa custodial center.

Ang mga makinilya ay ipinadala sa mga NDF peace consultant ng NDF panel upang magamit ito sa kanilamg mga gawain kaugnay ng usapang pangkapayapaan.

Noong Disyembre 26, nagreklamo rin ang mga detenidong pulitikal sa Camp Crame sa pagkumpiska nina Magsino sa praymer ng KARAPATAN hinggil sa Oplan Bayanihan.

Pebrero 14 at 17. Dinukot ng mga elemento ng Special Warfare Group (SWAG) si Edwin Robles, residente ng Barangay Buo, Majayjay, Laguna. Bago ito, binugbog ng mga sundalo ng 1st IB noong Pebrero 14 sina Imo Mirania ng Barangay Bungkol sa Majayjay at ang mag-amang Romeo Guyala at Romeo Jr. ng Barangay Olla sa parehong bayan. Ang mga paglabag na ito ay bahagi ng nagpapatuloy na mga pang-aabusong militar sa Majayjay at kanugnog na bayan ng Magdalena.

Download PDF here