5 high-powered firearms seized in Ifugao

Wigan Moncontad
Nona del Rosario Command (NPA Ifugao)
25 April 2012

Spot report

At least five high-powered firearms were seized by the New People's Army in an ambush carried out the other day in Tinoc, Ifugao. Arms seized from the enemy include 4 M-16 rifle and a Squad Automatic Weapon (SAW), 1 Harris Radio Transceiver and bullets.

The ambuscade was carried out by a unit of the NPA in Ifugao against the forces of the 8th IBPA aboard three six-by-six trucks at Sitio Dontogto, Bo. Binablayan, Tinoc, Ifugao last April 25 at 8:40 am. The troops came from a turn-over ceremony of the B Coy at Tinoy and were on their way back to their Battalion Headquarters in Tiger Hill, Kiangan, Ifugao.

Around 20 enemy troops were killed in action while an undetermined number were wounded. Among those killed was BN S3 Capt. Seigfred Kafilas. A female civilian who was the wife of one of the soldiers was caught in the crossfire and died. Two of the enemy's vehicle were destroyed. The NPA suffered no casualty and safely withdrew.

The ambush was carried out as a punishment for the violence unleashed by the military and police against the people of Tinoc and the rape by the former commanding officer of the B Company of the 86th ID against two minor girls from Mankayan, Benguet, an area covered by the operation of the battalion.

We are still awaiting further details of the ambush.

=======================

5 malalakas na armas, nasamsam sa Ifugao

Wigan Moncontad
Nona del Rosario Command (NPA Ifugao)
25 April 2012

_Spot report_

Hindi bababa sa limang malalakas na armas ang nasamsam ng Bagong Hukbong Bayan sa isinagawang pananambang noong isang araw sa Tinoc, Ifugao. Ang mga naagaw na armas sa kaaway ay 4 ripleng M16 at 1 Squad Automatic Weapon (SAW), 1 Harris Radio Transceiver at mga bala.

Ang pananambang ay isinagawa ng isang yunit ng BHB sa Ifugao laban sa mga pwersa ng 86th IB PA lulan ng tatlong siksbay na trak sa Sitio Dontogto, Bo. Binablayan, Tinoc, Ifugao noong 25 April ng 8:40 nu. Galing ang mga tropa ng kaaway sa turn-over ceremony ng B Coy sa Tinoy at pabalik na sa kanilang Battalion Headquarters sa Tiger Hill, Kiangan, Ifugao.

Tinatayang 20 tropa ng kaaway ang KIA at di natukoy na bilang ang WIA. Isa sa napatay ang BN S3 na si Capt. Seigfred Kafilas. Nadamay at namatay dito ang isang sibilyang babae na asawa ng isang tropa ng militar. Napinsala ang dalawang sasakyang 6x6 ng kaaway. Wala namang anuman pinsala sa panig ng BHB at ligtas na nakaatras.

Ang naturang ambush ay bilang parusa rin sa nakaraang mga karahasang militar at pulisya sa mamamayan ng Tinoc at sa panggagahasa ng dating CO ng B Coy ng 86th IB sa dalawang menor de edad na kababaihang taga-Mankayan, Benguet na saklaw ng batalyon.

Inaalam pa ang ibang ditalye ng labanan.