8th ID, binibigwasan sa EV

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Taliwas sa ipinagmamayabang ng mga upisyal ng 8th Infantry Division ng Philippine Army (8th ID) na hindi na nila pinoproblema ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Eastern Visayas (EV), malaking sakit sa ulo nito ang pag-igting ng armadong pakikibaka sa rehiyon.

Ayon kay Fr. Santiago Salas, tagapagsalita ng National Democratic Front-EV, nasa wastong landas ang BHB para lalong paigtingin ang mga taktikal na opensiba at kabigin ang mamamayan sa armadong rebolusyon laban sa anti-mamamayan, maka-imperyalista at militaristang rehimeng Aquino.

Nitong nakaraang taon, nagtala ang Efren Martires Command (EMC-BHB-EV) ng hindi bababa sa 46 na aksyong militar laban sa 8th ID at iba pang pwersang panseguridad ng estado. Kinabibilangan ito ng 26 na opensiba at 20 aksyong depensibo kung saan 70 sundalo ang napatay. Sa panig ng BHB, apat na mandirigma ang namartir.

Ilan sa mga tampok na taktikal na opensiba ang pag-ambus ng Sergio Lobina Command sa isang yunit ng Philippine National Police Provincial Mobile Group (PMG) sa bayan ng Arteche, Eastern Samar noong Pebrero 27, 2011. Napatay dito si P/Insp. Al Tantiado at nasugatan ang tatlong pulis. Nakasamsam ang BHB ng tatlong M16 at isang ripleng M14.

Isa pang matingkad na labanan ang ambus na inilunsad noong gabi ng Hulyo 20, 2011 ng pinagsanib na mga pwersa ng Efren Martires Command at Arnulfo Ortiz Command laban sa isang komboy ng 34th IB sa Paranas, Samar. Malaking kaswalti ang tinamo ng militar dito kung saan 17 tropa ng 34th IB ang nalipol. Nakasamsam din ang BHB ng isang K3 (Daewoo) light machine gun, dalawang ripleng M16 at mahigit 2,000 bala.

Samantala, sa Leyte, dumanas ang 78th IB ng malaking kabiguan bunsod ng sunud-sunod na hambalos ng mga Pulang mandirigma ng Mt. Amandewin Command (MAC-BHB-Leyte) noong Mayo 8-13, 2011. Nagtamo ang kaaway ng 21 patay. Sa kabila ng naangking pagkatalo, ipinagmamayabang pa rin ng liderato ng Armed Forces of the Philippines na napawi na nila ang rebolusyonaryong impluwensya ng BHB sa Leyte.

Sa inilunsad na mga operasyong militar, kinakatuwang ng mga regular na pwersa ng BHB ang mas maraming yunit ng Milisyang Bayan (MB) at mga Barrio Self-Defense Corps (SDC). Ang mga kasapi ng MB at SDC ang tinatawag na mga magsasaka kapag araw at mga Pulang mandirigma kung gabi.

May lakas at mataas na antas ng kakayahan ang Bagong Hukbong Bayan at armadong mamamayan ng Eastern Visayas para lalong paigtingin ang pakikidigmang gerilya at mapagpasyang makapag-ambag sa pagsulong tungo sa estratehikong pagkapatas ng digmang bayan sa loob ng dekadang ito.