Central Luzon, nagpupunyagi sa landas ng digmang bayan

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Patuloy na umaani ng mga tagumpay sa armadong pakikibaka ang Central Luzon sa kabila ng brutal na pananalasa ng kampanyang panunupil ng militar. Nakapaglunsad ng matatagumpay na taktikal na opensiba ang BHB, nakasamsam ito ng mga armas mula sa militar at nakapagparusa ng mga may utang na dugo sa masa.

Susi sa mga tagumpay ng rehiyon ang determinadong pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan mula sa kasulukuyang antas nitong estratehikong depensiba tungo sa susunod na yugto ng estratehikong pagkapatas.

Pinatunayan ng masa at ng rebolusyonaryong kilusan ng Central Luzon na gamitin man ng estado ang pinakamalupit nitong oplan ay hindi nito magagapi ang sambayanang lumalaban.

Pagkatapos ng pananalasa ng Oplan Bantay Laya (OBL) ay nananatiling nakatindig ang Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan at National Democratic Front sa rehiyon. Bitbit ang mga aral mula sa paglaban ng mamamayan sa OBL I at II, ang rehiyon ay nasa higit na mas mainam na sitwasyon para sa ibayong pagpapalawak at pagpapatatag.

Muling pinasisikad ang mga kampanya at pakikibakang masa ng mamamayan sa mga sentrong lunsod. Binabasag ng mamamayan ang katahimikan sa pamamagitan ng kanilang panawagan para sa karapatan sa lupa, sahod, trabaho at serbisyong panlipunan. Itinatayo ang mga barikada sa mga lugar na pinagbabantaan ng demolisyon. Naglulunsad ng mga kilos-protesta ang mga katutubo at magsasakang inaagawan ng lupa. Ang mga manggagawa ay patuloy na tumutuligsa sa mababang sahod at kontraktwalisasyon. Ang mga tsuper ay nakapagkasa ng mga malawakang tigil-pasada laban sa pagtaas ng presyo ng langis noong nakaraang taon. Libu-libong kabataan sa buong rehiyon ang lumahok sa pambansang welgang estudyante laban sa mababang badyet sa edukasyon at pagtaas ng matrikula. Ang iba’t ibang anyo ng patuloy na pagsasamantala ay tinatapatan ng mamamayan ng ibayong paglaban.

Sa kanayunan ay muli ring sumisigla ang pagsusulong ng rebolusyong agraryo, pagtatayo ng baseng masa at pagpapaigting pa ng armadong pakikibaka. Kahiya-hiya ang AFP sa pagdedeklara nitong “NPA-free” na ang mga prubinsya ng Central Luzon.

Ang kasinungalingang ito para linlangin ang mamamayan ay pinasusubalian ng kabilaang pagkakasa ng mga pagbubuo ng organisasyong masa sa kanayunan at taktikal na opensiba ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Noong nakaraang taon ay pinasabog ng BHB sa Diteki, Aurora ang detatsment ng mga militar at inambus ang mga rumesponde rito. Ang mga ito ay pagtugon sa panawagan ng mamamayan na parusahan ang mga militar na nanalasa sa kanilang baryo at siyang nagproprotekta sa mga proyekto ng naghaharing uri sa prubinsya tulad ng itinatayong economic zone dito.

Nitong Pebrero, pinasabog naman ng isang yunit ng BHB ang mga heavy equipment na ginagamit para sa pagpapagawa ng TPLEX (Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway) na siyang sanhi ng malawakang demolisyon at pangangamkam ng lupa sa mga prubinsyang ito.

Nitong Marso, binulabog ang mga CAFGU at sundalo ng 81st IB ng sunud-sunod na mga pagsabog ng granada at putok mula sa malalakas na riple nang salakayin sila ng isang yunit-komando ng BHB sa Barangay Burgos, Carranglan, Nueva Ecija. Bukod sa pagsingil sa 81st IB sa pagpatay nila sa apat na kasama nitong Marso 8 ng gabi sa Barangay Digmala, Bongabon, pagsuporta rin ito sa laban ng mamamayan sa nakaambang pagpapalayas sa kanila at malawakang pangangamkam ng lupa sa saklaw ng dating Hacienda Bueno at mga komunidad ng mga katutubong Igorot sa hangganan ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya dahil doon idaraan ang pribadong expressway papasok sa Cagayan Valley.

Malinaw ang mensahe ng BHB. Tanging sa paggamit ng armas sa balangkas ng demokratikong rebolusyong bayan maipagwawagi ng mamamayan ang kanilang paglaban.