Daba-Daba: March 2012 issue

April 15, 2012


Download PDF
March, 2012 issue of Daba-Daba now available for downloading.

Editorial: Him-uson ang Pagkasa kag Ibuwelo ang Inaway Gerilya sa bug-os nga Panay bilang Amot sa Pagsulong sa Estratehiko nga Pagkapatas sang Inaway Banwa sa Pungsod (Pahayag sang Partido Komunista sang Pilipinas sa Rehiyon Panay sa ika-43 nga Anibersaryo sang New People`s Army)