Pagbati para sa 39 na Taon ng Rebolusyonaryong Tradisyon ng NDF

Francisco de Jesus (Ka Kiko)
Manila Chapter (KM)
April 25, 2012

Logo.kmNais iparating ng progresibo’t rebolusyonaryong pangkat ng masang kabataan na KM ang pinakamataas na pagpupugay sa National Democratic Front of the Philippines, na sangay ng Communist Party of the Philippines (CPP-NDF), sa pag-alala sa araw ng pagkakatatag nito noong Abril 25, 1973 bilang pambansang prente ng bayan na nakikibaka para sa pambansang demokrasya.


Itinuturing ng KM na mayaman ang ambag ng NDF sa rebolusyonaryong tradisyon, at sa pagpapatuloy nito sa rebolusyonaryong mga gawain na nagpapaigting sa panawagan sa mga progresibong mamamayan na makabayan upang tumungo sa kanayunan- sa tunay na pinaka-mainam at estratehikong lugar upang ilunsad ang digmaang bayan.


Sana’y ipagyaman at ipagbunyi sila ng masa- ang tunay nilang pinaglilingkuran ng buong puso, buhay man ang ialay!


Sa kabataan, tumungo na sa kanayunan! Sumapi na sa New People’s Army, at isulong natin ang tunay na pambansang demokrasya sa pinakamainam na kasagutan: rebolusyon, digmang bayan!


VIVA CPP-NPA-NDF!