Pagkondena sa karahasan ng estado laban sa mamayan ng Silverio at maralita

Ma. Laya Guerrero
Kabataang Makabayan
April 24, 2012

Pinakamariing pagkondena ang ipinapaaabot ng Kabataang Makabayan (KM) sa naganap na marahas na demolisyon sa Silverio Compound kaninang umaga ng Abril 23, 2012. Nakakangalit ang pagkamatay  ng isang residente na si Arnel Leonor Tolentino, 21 taong gulang habang matapang na sumasalag sa atake ng mga mersenaryong pulis Paranaque. Ilan pang mga sugatan ang hindi natatagpuan ng mga residente magpasanggan ngayon, samantalang mahigit 30 ang sinaktan at inaresto ng mga pulis. 

Kitang-kita mismo sa kuha ng isang cameraman ng isang istasyon ng TV kung papaano sumusugod ang dominanteng pwersa ng pulis na armado ng pamalong yantok, teargas at baril kabilang na ang SWAT na pawang naka-armalite at nagpaputok ng ilang ulit. Kitang-kita ang pangil ng mersenaryong galamay ng estado na dumating sa lugar ng demolisyon na parang susugod sa giyera. Ang karahasan ng demolisyon at pag-aagaw ng gobyernong Aquino sa maralita ng kanilang kabuhayan at mga tahanan ay ang mitsa kung bakit ang mamamayan ay napipilitang lumaban.   

 Sa mata ng buong sambayanan ipinakita ng mamamayan ng Silverio ang katapangan at buong pagpupursige na ipaglaban ng buhay-at-kamatayan ang kabuhayan, kabahayan at buhay laban sa plano ng lokal na gobyerno, at mismong plano ng rehimeng US-Aquino tungo sa diumano sa “pagpapaunlad” ng mga lugar ng maralita. Sa katunayan ang lahat ng ito’y  para sa kapakinabangan ng mga naghaharing-uri sa ating bayan tulad ng mga komprador na si Henry Sy, Lucio Tan, Cojuangco, mga Ayala at Zobel at mismong mga hacienderong tulad ni Noynoy sa ilalim ng blueprint nitong Private-Public Partnership (PPP).   

Mananagot ang rehimeng US-Aquino sa pagpaslang na ito at natitiyak na ang higit na pagkakahiwalay ng rehimen sa mamamayan sa kanyang mga pagpapanggap bilang maka-mahirap, ngunit sa katotohanan ay tuta ng imperyalistang US, anti-mamamayan at pasista.  

Walang aasahang mirakulo ang maralita kundi pag-asa sa sariling lakas at paglaban sa gitna ng kasinungalingan ng gobyernong lokal, ng gobyernong Aquino at Henry Sy na nais kamkamin ang lupa upang tayuan ng mapagkakakitaang mga etsablisimento at magarang condominium.

Sa inyong ginawa, pinag-alab ninyo ang aming damdamin upang tumungo sa maralita at paglingkuran ang sambayanan. Ang naganap sa Silverio ay isang buhay na paaralan kung bakit may tunggalian sa uri.  Iminumulat nito ang maraming kabataang sa totuong nagaganap sa ating lipunan, at nagtuturo na makakamtan lamang an gating mga karapatan kung ito’y ipaglalaban.  

Kaming mga kabataang makabayan ay humahango ng inspirasyon sa inyong pagkakaisa at tapang.

Pagpupugay sa lumalabang mamamayan ng Silverio na hindi nagpasindak sa karahasan ng estado. Pinatunayan ninyo ang pagkakaisa ng mga inaapi ay ang pinakamalakas na sandata sa anumang tangke at punglo ng kaaway.  

Pagtibayin ang barikada ng mamamayan ng Silverio, kasama ang hanay ng maralita at iba pang uring pinagsasamntalahan sa ating lipunan!

Mabuhay ang mamamayan ng Silverio!
Makibaka, Huwag Matakot!
Kabataang makabayan, paglingkuran ang sambayanan!
KM, tumungo sa mga maralita, kanayunan at mag-ambag sa armadong paglaban!