Red fighters counter intensive SOT operations by 57th IB, 8th IB AFP troops in two separate ambush, command detonated explosive blast

Isabel Santiago
Herminio Alfonso Command, Front 53, NPA-Southern Mindanao
4 April 2012


Offensive Special Operations Team (SOT), psychological warfare activities and series of indiscriminate bombing operations by the 57th Infantry Battalion and 8th Infantry Battalion in Magpet, North Cotabato and Kibawe, Bukidnon have led to the dislocation of civilians and a host of other human rights abuses.

Acting in active defense and to counter the destructive operations under the Oplan Bayanihan, Guerilla Front 53 operations command-Herminio Alfonso Command-NPA ambushed the 57th IB forces March 29, 11 am in Sitio Bantaan, Bagumbayan, Magpet town killing one of the AFP troops and wounding another. The HAC-NPA's active defense martyred one Red fighter, Ka Nonoy. In retaliation, the AFP directed its two bomber planes and OV 10 and indiscriminately bombed civilian communities for two days in Bagumbayan, Magpet resulting to the dislocation of 122 families. It positioned its two 105 howitzer canyon behind the Bagumbayan public school and along a bridge in Kabacan river in Barangay Binay, Magpet town.

As the 57th IB-AFP troops continued with the offensive operations, on April 1, the Red fighters directed its command detonated explosive to prevent the entry of a 6x6 military truck in Purok 4, Mateo, Kidapawan city along the national highway. The NPA action temporarily prevented a further military assault.

That same day, between 5:30 to 7:00 am, the Red fighters ambushed an SOT of the 8th IB-AFP in Barangay Sampaguita, Kibawe town, Bukidnon, killing two AFP troops. After the battle, the AFP dropped eight bombs, one civilian, Jenis Maguate was wounded on the face and back. The civilian's cow and carabao were hit and killed with the bombing assault.

To justify its offensive bombing and ground operations in conditioning the minds of the public, the AFP spread the wild rumor of the presence of Ka Parago of the 1st Pulang Bagani Company-NPA in the North Cotabato-Bukidnon range. The military operations was also an act of desperation to pursue the NPA for the capital punishment it imposed on Patrick Wineger, a prized possession of the AFP who masterminded the killing of beloved Italian missionary and people's advocate Fr. Fausto "Pops" Tentorio.

602nd Brigade Commander Col. Cesar Sedillo and 57th IB Civil Military Operations chief Lt. Manuel Gatus bared their stark ignorance when they immediately condemned the command detonated explosive blast as a violation to the international humanitarian law. The command-detonated explosives of the type used by the NPA are not covered by the Mine Ban Treaty nor do they violate international laws governing armed conflicts. The NPA only uses command-detonated explosives against the intruding forces of the AFP/PNP. Command-detonated explosives are anti-personnel and anti-tank mines that fundamentally differ from mines that are designed to be exploded
by the presence, proximity or contact of a person which are specifically covered by the 1997 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and Their Destruction.

The AFP further attempts to score a propaganda point and fails miserably when it diverts its own abusive and offensive military operations that has left a string of extra-judicial killings of civilians like Fr. Tentorio and Ramon Batoy, and the psychological warfare against civilian peasants and indigenous peoples in North Cotabato and Bukidnon provinces. It attempts to deodorize its rotten self by extending civilian social services to the victims of its military operations.

All the more, the NPA is on a moral high ground in actively defending the civilians from intruding military forces by acting against legitimate military targets and mounting offensive military actions against the abusive AFP.

(Sgd.) Isabel Santiago
Spokesperson
Herminio Alfonso Command
Guerilla Front 53 Operations Command
New People's Army-Southern Mindanao

----------

Bisaya Version

Gikontra sa mga Pulang manggugubat ang subsob nga operisyong SOT sa tropang 57th IB ug 8th IB sa AFP sa duha ka managlahing ambus, pagpabusikad og command-detonated explosive

Ang opensibang Special Operations Team o SOT, mga saywar nga katikaran ug sunud-sunod nga operisyong walay pihig nga pagpamomba nga hinimoan sa 57th Infantry Battalion ug 8th IB dinha sa Magpet, North Cotabato ug sa Kibawe, Bukidnon miresulta sa pagka-dislokar ug pagpanglapas sa tawhanong katungod batok mga sibilyan.

Aron aktibong depensahan ug kontrahon ang makadaut nga mga operisyon ubos sa Oplan Bayanihan, gi-ambus sa mga Pulang manggugubat ubos sa Guerilla Front 53 Operations Command-Herminio Alfonso Command (HAC)-New People's Army (NPA) ang tropa sa 57th IB, Marso 29, alas-onse sa buntag didto sa Sitio Bantaan, Barangay Bagumbayan sa lungsod sa Magpet. Patay ang usa sa mga tropa sa AFP samtang samdan ang laing usa. Sa gihimong aktibong pagdepensa sa HAC-NPA, namartir ang usa ka Pulang manggugubat, si Ka Nonoy. Gidirekta dayon sa AFP ang pagpanimalos niini batok mga komunidad sa sibilyan dinha sa Bagumbayan, Magpet pinaagi sa pagpamomba gamit ang duha ka bomber
planes ug OV 10 sulod sa duha ka adlaw. Miresulta kini sa pagkadislokar sa 122 ka mga pamilya. Giposisyon sa AFP ang duha ka 105 howitzer canyon niini luyo sa eskwelahan sa Bagumbayan ug dinha sa tulay sa Kabacan river sa Barangay Binay, Magpet.

Samtang nagpadayon ang mga opensibang operisyon sa 57th IB-AFP, gidirekta sa mga Pulang manggugubat ang command detonated explosive sa national highway sa Purok 4, Mateo, Kidapawan City niadtong Abril 1. Kini aron pugngan ang pagsulod sa siksbay sa militar. Ang maong aksyon sa NPA temporaryong mipugong sa padayong pagdasmag sa mga
militar.

Sa susamang adlaw, bandang ala-5:30 hantud ala-7:00 sa buntag, gi-ambus sa mga Pulang mangggubat ang SOT sa 8th IB-AFP dinha sa Barangay Sampaguita, lungsod sa Kibawe sa Bukidnon. Patay ang duha ka tropa sa militar. Human sa panagsangka, naghulog og walo ka bomba ang AFP. Samdan sa iyang nawong ug likod si Jenis Maguata, usa ka sibilyan; samtang ang mga binuhing baka ug kabaw sa mga sibilyan
nanga-igo usab ug nangamatay.

Aron hatagag katarungan ang opensibang pagpamomba ug ground operations isip pagkondisyon sa panghuna-huna sa publiko, nagpakatag dayog hungihong ang AFP nga anaa sa North Cotabato-Bukidnon range si Ka Parago, ang kumander sa 1st Pulang Bagani Company-NPA. Ang mga operisyong militar desperadong lakang usab sa AFP aron gukdon ang NPA nga nagpahamtang og silot-kamatayon batok kang Patrick Wineger. Si
Wineger dakog bili alang sa AFP, siya maoy utok sa pagpatay kang Fr. Fausto 'Pops' Tentorio, ang pinalanggang Italyanong misyonaryo ug tigdepensa sa katawhan.

Silang Col. Cesar Sedillo, komander sa 602nd Brigade ug Lt. Manuel Gatus, hepe sa 57th IB Civil Military Operations -- nagpakita lang sa ilang pagka-ignorante dihang ila dayong gikondena ang pagbusikad sa command detonated explosive; nga kuno paglapas kini sa internasyonal nga makitawhanong balaod. Ang NPA nagagamit lang og matang sa eksplosibo nga "command-detonated" (mubuto lang kung i-mando nga pabuthon) batok sa mga tropa sa AFP/PNP nga nagalunsad og operasyong militar. Kini nga command-detonated nga matang sa ekplosibo mao ang mga anti-personnel ug anti-tank claymore ug landmine nga dunay dakong kalahian sa mga mina nga gi-disenyo nga mubuto resulta sa presensya, distansya o kontak sa tawo nga mao ang gi-dili sa 1997 nga
internasyunal nga tratado (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and Their Destruction) nga mas nailhan isip Mine Ban Treaty o Ottawa Treaty.

Gipaningkamotan sa AFP mga maka-iskor og puntos dinha sa propaganda. Apan dako kining pakyas sa paglihay sa kaugalingong abusado ug opensibang mga operisyong militar nga miresulta sa sunud-sunod nga pagpamatay batok mga sibilyan sama ni Fr. Tentorio ug Ramon Batoy; ug pagpangsaywar batok sibilyang mga pisante ug lumad dinha sa mga probinsya sa North Cotabato ug Bukidnon. Dako usab ang paningkamot sa
AFP nga matabonan ang pagkadunot niini pinaagi sa paghatag og serbisyong sosyal sa mga biktima sa mga operisyong militar niini.

Samot nga anaa sa saktong posisyon ang NPA dinha sa aktibong pagdepensa sa mga sibilyan gikan sa mga masugokong pwersa sa militar. Kini pinaagi sa paglihok batok mga lehitimong military target ug paglunsad og mga opensibang aksyong-militar batok mga abusadong AFP.


(Sgd.) Isabel Santiago
Tigpamaba
Herminio Alfonso Command
Guerilla Front 53 Operations Command
New People's Army-Southern Mindanao