Sa Ibayong Dagat 15 pulis ng India, napatay ng mga gerilyang Maoista

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Labinlimang elemento ng Central Reserve Police Force (CRPF) ang napatay nang tambangan sila ng mga gerilyang Maoista sa estado ng Maharashtra noong Marso 27.

Dalawampu’t walong iba pa ang nasugatan. Ito ang pinakamatinding atake ng mga gerilya mula noong Hunyo 2010, ayon sa tagapagsalita ng CRPF.

Nangyari ang ambus bandang alas-11:30 ng umaga nang pasabugan ng mga gerilyang Maoista ang sinasakyang bus ng mga pulis.

Ang lugar ng pinakahuling labanan ay nasa distrito ng Gadchiroli na malapit sa hangganan ng estado ng Chhattisgarh, ang pinakasentro ng armadong pakikibaka ng mga Maoistang Indian.

Naganap ang pang-aatakeng ito sa kabila ng sinasabi ng reaksyunaryong gubyerno na nasa “taktikal na pag-atras” ang mga gerilyang Maoista.

Nagsimula ang pakikibaka ng mga Maoista noon pang 1967. Noong 2009 ay naglunsad ang reaksyunaryong estado ng malaking opensibang tinaguriang “Operation Greenhunt” na nagbunga na sa malawakang paglabag sa karapatang-taon. Gayunpaman, nabigo itong lipulin ang mga Maoista.

Noong Enero nitong taon, 12 pulis ang napatay at nasugatan ang tatlong iba pa nang masabugan ng eksplosibo ang sasakyan ng kaaway sa isang magubat na lugar sa estado ng Jharkhand. Noon namang Hunyo 2010, dalawampu’t anim na upisyal ng pulis ang napatay nang tambangan sila sa Chhattisgarh, dalawang buwan matapos salakayin ng mga gerilya ang detatsment ng pulis sa pareho ring estado.
[ Previous article ]
Share this:
0
Edit | Translate | Delete || Add Article | Add PDFs
Ab
7 April 2012

[Editoryal]Labanan ang sagad-sa-butong pagpapakapapet ng rehimeng Aquino

Gamit ang "smart bomb" ng US, mga masaker maaaring maganap

Malalaking tagumpay sa digmang bayan sa Mindanao

[Matatagumpay na Opensiba ng BHB]Mga tropa ng 57th at 8th IB, inambus sa Bukidnon at North Cotabato

Digmang bayan sa ST, sumusulong sa kabila ng matinding militarisasyon

8th ID, binibigwasan sa EV

Oplan Bayanihan, hindi binibigyang-puwang sa Bicol

Central Luzon, nagpupunyagi sa landas ng digmang bayan

Mga kabataan ng Panay, hinimok na sumapi sa BHB

Huwad ang krisis sa kuryente sa Mindanao

[Pananalanta ng Pasistang Estado]Menor de edad, ginahasa ng militar sa Benguet

[Pananalanta ng Pasistang Estado]Pambobomba at malawakang militarisasyon sa Mindanao

[Sa Ibayong Dagat]15 pulis ng India, napatay ng mga gerilyang Maoista
20120407pi

Pilipino

Follow us:
Flickr_32 Youtube_32 Facebook_32 Blogger_32 Twitter_32 Email_32
Featured topics

Free NDF Consultants
SONA 2011: The Deception of the Pinoy
Anti Mining
Defiance at Luisita!

Links

NDFP Website
Jose Ma. Sison Online
Kabataang Makabayan
NDFP Bicol
NDFP Eastern Visayas

About the PRWC

The Philippine Revolution Web Central is the official website of the Communist Party of the Philippines (CPP). This website is being maintained by the CPP Information Bureau.

The CPP

The Communist Party of the Philippines (CPP) was re-established on December 26, 1968 on the theoretical foundations of Marxism-Leninism-Maoism. It is the advanced detachment of the Filipino proletariat leading the new-democratic revolution. The CPP organizes and leads the New People's Army that wages revolutionary armed struggle in the countryside.