TAGUMPAY! Tambang Laban sa 86th IB, Parusa sa Kaaway ng Taumbayan!

Wigan Moncontad
NPA Ifugao (Nona del Rosario Command)
April 26, 2012

Tagumpay ng Hukbong Bayan at ng mamamayan ang pamamarusa ng Nona Del Rosario Command (NDRC), New People’s Army -- Ifugao laban sa 86th Infantry Battalion(IB) noong ika-25 ng Abril, sa Sitio Dontogto, Barangay Binablayan, Tinoc. Dalawang sasakyang-militar ang napinsala,  11 sundalo ang napatay at may ilang nasugatan mula sa tropa ng Philippine Army (PA). Nasamsam ng mga Pulang mandirigma ang 5 high-powered rifles (4 M16 armalite at 1 SAW), communications radio at iba pang gamit-militar. Sa kabilang banda, walang kaswalti sa mga nagsagawa ng taktikal na opensiba.


Pagsasakatuparan ito ng Bagong Hukbong Bayan sa tungkuling ipagtanggol ang interes ng taumbayan. Isinagawa ng NPA  ang pamamarusa sa mga tropa ng PA upang bigyan ng hustisya ang mga kaso nila ng pamamaslang, pang-aabuso, pagnanakaw, panggagahasa at iba pang malubhang krimen laban sa mamamayan.

Sunod-sunod ang mga kalabisang idinaraing ng mga mamamayan ng Ifugao magmula pa noong maideploy ang 86th IB, pati na rin ang Philippine National Police -- Public Safety Battalion (PNP-PSB),  sa bayan ng Tinoc at iba pang bahagi ng probinsya.

1. Panggagahasa sa dalawang menor-de-edad na batang katutubong babae mula sa Mankayan, Benguet noong Disyembre 2011 at Pebrero 2012. Kapwa sila ginahasa sa loob mismo ng kampo ng 86th ID. Ang panggagahasa ay isinagawa ni Captain Danilo Lalin ng 86th ID.

2. Setyembre noong nakaraang taon ng basta na lamang barilin ng mga tropa ng 86th IB si Ama Bahiwag, gayong malayo siya sa kinaroroonan ng naganap na labanan sa pagitan ng AFP at BHB.

3. Noong buwang ding iyon, walang sabi-sabing pinasok at hinalughog ng mga sundalo ang mga kabahayan sa Sitio Bagnet, Liwon, Barangay Amduntog, habang nagsasagawa ng operasyong militar laban sa BHB. Ninakawan ang mga residente ng mahahalagang kagamitan.

4. Mahigit dalawang buwan bago nito, isang tropa ang namaril at nakapatay ng apat na katao at nakasugat ng isa pa.

5. Bago pa ang pamamaril, matagal nang inirereklamo ng mamamayan na pinagkakakitaan sila ng RMG sa pamamagitan ng hindi makatarungang pagkumpiska sa kanilang mga chainsaw at motorsiklo upang ipatubos lamang, kapalit ng malaking halaga. May mga indikasyon ding sila ang nagpakana ng hold-up sa mga kaawa-awang sibilyan sa Kiangan-Tinoc Road noong Pebrero. Karaniwan na ring problema sa mga komunidad na kinakampuhan ng mga pasistang militar, ang pagsasamantala ng mga nakadestinong tropang militar sa mga kabataang babae.

Mahaba ang listahan ng nakaraan pang krimen ng PA. Kabilang dito ang pagpatay kay Leon Mucati noong 1991 na residente ng Tinoc; ang sunod-sunod na karahasan saanman magtayo ng kampo ang mga tropa ng gobyerno; at ang kawalan ng kapasyahan at konkretong hakbang para pagbayarin ang mga elemento nitong may kasalanan sa taumbayan -- pawang mga patunay ito na sagad sa buto ang karahasan ng AFP sa mga mamamayan.

Patuloy ang 86th IB sa panlilinlang sa masa ng mamamayan sa ilalim ng Oplan Bayanihan. Sa ngayon, aktibo ang mga sundalo sa pagrerekluta ng mga naghihikahos na magsasaka para maging miyembro ng Civilian Armed Forces Geographical Unit (CAFGU). Ayon mismo sa datos ng gobyerno, mga CAFGU ang mahigit kalahati sa kabuuang bilang ng tropa ng gobyerno na namamatay sa isang taon. Sa Mindanao kung saan kasabay ng pambansa-demokratikong pakikibaka ang pakikibakang Moro, pinipilit ang mga CAFGU na sila ang tumugis sa mga lumalaban sa bulok na gobyerno. Ito ang bahagi ng Oplan Bayanihan na hindi isinisiwalat ng AFP sa mamamayan.

Makabuluhang mga tagumpay ang nakamit sa pananambang laban sa 86th IB. Muling napatunayan na may maaasahang Hukbo ang mamamayan; at ito ay ang BHB. Lalong tumitibay ang pagkakaisa ng Bagong Hukbong Bayan at ng mamamayan at sama-samang nagmamartsa patungong Estratehikong Pagkakapatas.  Ang mahigpit na pagkakaisang ito ang titiyak sa pagtatagumpay ng Demokratikong Rebolusyong Bayan.

Ang matagumpay na taktikal na opensibang militar ay hindi maipagkakailang malaking hambalos sa ulo,  sa panig ng AFP.  Samantala, manhid nang manlilinlang ang kanilang mga tagapagsalita ng AFP at PNP sa pagkakalat ng kasinungalingang mayroong anim daw na mga kasamang NPA ang nasawi sa naganap na labanan  sa Banawel, Natonin, Mt. Province noong Abril 21, 2012.  Ang katotohanan,  wala ni isang kasama ang nagalusan man lamang habang  matagumpay nilang binigo ang pagkubkob ng kaaway.

Humihingi kami ng taus-pusong paumanhin at pakikiramay sa mga kamag-anakan ng isang sibilyang nadamay na nasawi at sa isang nasugatan. Sa bilis ng pangyayari, hindi na matalas at kagyat na natukoy na may sibilyang nakasakay sa tinambangang sasakyan. Kaugnay nito ay isasagawa ang nararapat na mga hakbanging pagwawasto.