3 patay, 14 sugatan sa Mindanao

Ang Bayan
May 07, 2012


Download PDF Here

Tatlong sundalo ang napatay at 14 ang nasugatan sa dalawang taktikal na opensiba na inilunsad ng mga Pulang mandirigma sa Bukidnon at Compostela Valley.

Sa Bukidnon, dalawang sundalo ng 8th IB ang napatay at pito ang nasugatan nang tambangan sila ng isang tim mula sa Rexan Perez Command habang naglulunsad ng Community Organizing for Peace and Development nitong Mayo 2 sa  Purok 7, Barangay Songco, bayan ng Lantapan. Layunin ng 8th IB na hawanin ang daan para sa pangangamkam ng lupa ng malalaking korporasyon tulad ng Dole, Del Monte at Sumifru na nagpapalawak ng kanilang mga plantasyon sa Lantapan, Malaybalay at iba pang lugar sa Bukidnon.

Sa Compostela Valley, isang sundalo ng 71st IB ang napatay at pitong iba pa ang nasugatan nang ambusin sila ng isang yunit ng Crucifino Uballas Command habang nag-ooperasyon sa Sityo Linaw, Barangay Panamin, bayan ng Mabini noong Abril 28.

Ang atritibong aksyong ito ay pagparusa sa 71st IB na naglulunsad ng mga operasyong militar laban sa mga magsasaka at masang nasa small-scale mining sa mga bayan ng Mabini at Pantukan. Inirereklamo ng mamamayan ang isinasagawang hamletting, interogasyon, serye ng mga harasment at iba pang mga operasyong saywar ng militar habang ipinatutupad ang kampanyang Oplan Bayanihan.

Umaaktong goons din ang 71st IB ng mga kumpanyang Russell Mining, St. Augustine at One Asia Resources Ltd, na nag-oopereyt ng open-pit gold mining sa mga mabundok na barangay ng Mabini.