AFP, nagtamo ng 12 kaswalti sa NEMR at Bicol

Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Labindalawa ang kabuuang kaswalti ng Armed Forces of the Philippines (AFP) mula sa mga bigwas ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa hiwa-hiwalay na labanan sa Agusan del Sur, Sorsogon at Catanduanes mula Marso hanggang Mayo.


Sa Agusan del Sur. Nagtamo ng siyam na kaswalti ang kaaway sa dalawang magkasunod na labanan sa pagitan ng mga pwersa ng 1002nd Division Reconnaissance Company at mga Pulang mandirigma ng Conrado Heredia Command (Guerrilla Front 20 ng BHB sa Southern Mindanao Region) sa Trento, Agusan del Sur noong Mayo 7.

Naganap ang unang labanan bandang alas-9 ng umaga nang ambusin ng mga gerilya sa Barangay Upper New Visayas ang isang yunit ng Scout Rangers na naglulunsad noon ng clearing operations sa hangganan ng Agusan del Sur at Compostela Valley.

Tatlong sundalo ang napatay sa ambus na ito. Apat na sundalo rin ang nasugatan, kabilang si Lieutenant Masumpad, ang punong upisyal. Sa kabilang banda, tatlo ang nasugatang Pulang mandirigma .

Matapos ang tatlong oras, nagkaengkwentro sa pagitan ng mga Pulang mandirigma at iba pang pwersa ng kaaway sa Barangay Suba sa Bahayan, sa bayan din ng Trento. Dalawang sundalo pa ang nasugatan sa labanang ito, kabilang ang pinuno nilang si Captain Braganza.

Itinago ng AFP ang tunay na laki ng mga tinamo nilang kaswalti at sinabing apat na sundalo lamang ang nasugatan sa mga labanang ito. Agad ding nagpadala ang AFP ng eroplanong pandigma para bombahin ang lugar. (Tingnan ang kaugnay na artikulo sa pahina 5.)

Layunin ng mga operasyong militar ang paghawan ng daan para sa pagpasok ng malalaking dayuhang minahan

Sa Sorsogon. Binigo ng Celso Minguez Command ng BHB noong umaga ng Abril 8 ang pag-atake ng 31st IB sa Barangay Salvacion, bayan ng Magallanes. Nagpapahinga ang mga Pulang mandirigma nang mabalitaan nila sa mga taumbaryo na papalapit sa kanilang pwesto ang 24 na sundalo ng 31st IB.

Magiting na nakipaglaban ang BHB at ligtas na nakamaniobra nang walang nasugatan sa kanilang hanay. Sa kabilang banda, isang sundalo ang namatay sa naturang labanan ngunit itinago ito sa publiko ng mga upisyal ng batalyon.

Sa Catanduanes. Hinaras ng isang tim ng BHB sa ilalim ng Nerissa San Juan Command ang mga tropa ng 83rd IB noong madaling araw ng Marso 26 sa Barangay Kilikilihan, bayan ng San Miguel. Napatay ang isang sundalo at nasugatan ang isa pa. Pauwi na sa kanilang kampo ang mga sundalo mula sa ilang araw na operasyong militar at sakay sila ng isang trak nang paputukan sila ng mga Pulang mandirigma.