Detatsment ng militar, nireyd sa Camarines Norte

Ang Bayan
May 07, 2012

Download PDF Here

Sinalakay ng mga Pulang mandirigma sa ilalim ng Armando Catapia Command (ACC-BHB) ang barangay hall sa Barangay Maot, Labo, Camarines Norte kung saan nakahimpil ang mga berdugong tropa ng 49th IB noong Abril 29. Napatay sa pagsalakay ng BHB ang apat na sundalo habang nasugatan ang isa pa.

Nakasamsam ang mga Pulang mandirigma ng walong armas na kinabibilangan ng anim na ripleng M16, isang masinggang K3-SAW (Squad Automatic Weapon) at isang pistolang kal .45. Nasamsam din ang iba pang kagamitang militar at isang laptop computer.

Pinabulaanan ng matagumpay na taktikal na opensibang ito ang pahayag ng 9th ID ng AFP na wala nang kakayahan ang BHB sa rehiyon na maglunsad ng matatagumpay na opensiba laban sa mga pasistang tropa.

Nagsasagawa ng kontra-rebolusyonaryong operasyong militar ang mga sundalo ng 49th IB nang salakayin sila ng BHB. Itinaon ng mga Pulang mandirigma ang pag-atake bago magtanghali, nang umalis ang siyam na sundalo para magsabong sa katabing barangay ng Calabasa at naiwan lamang ang sampung iba pa, kabilang ang kanilang pinuno na si 2Lt. Eric Estravelio.

Madugo ang rekord ng 49th IB sa paglabag sa karapatang-tao. Kabilang sa mga krimen nito ang pagmasaker sa pamilyang Mancera noong Pebrero sa Barangay Malaya, Labo. Napatay sa naturang masaker ang magsasakang si Benjamin Mancera at ang dalawa niyang anak na menor de edad, at nasugatan ang isa niyang anak na babae nang walang pakundangang paulanan ng bala ng mga sundalo ang bahay ng pamilyang Mancera. 

Ginagamit na himpilan ng mga sundalo ang mga pampublikong pasilidad tulad ng barangay hall, daycare center, paaralan, simbahan at mga bahay ng sibilyan sa mga operasyong militar. Tinatakot at hinaharas nila ang mga sibilyan sa mga barangay at pilit pinaaaming mga kasapi o tagasuporta ng BHB.

Ikinalulungkot ng rebolusyonaryong kilusan ang pagkamatay ng isang sibilyan at pagkasugat ng isa pa sa labanang ito. Sinisikap ng ACC na maugnayan ang pamilya ng mga sibilyang nadamay at tutulungan sila sa abot ng makakaya, ani Gregorio “Ka Greg” BaƱares, tagapagsalita ng NDF-Bicol.