Ka Sol, Ka Minda, Ka Agum: Mga martir ng South Quezon


Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Sina Ka Sol, Ka Rechel at Ka Rodel ay tatlo sa siyam na mga Pulang mandirigma at mga kadre ng Partido na napaslang sa serye ng mga labanan sa South Quezon nitong Abril.

Ka Sol. Si Pamela Jane "Ka Sol" Lapiz, rebolusyonaryong lider ng Partido at Pulang mandirigma, ay napaslang sa Barangay Sta. Catalina, Lopez, Quezon noong umaga ng Abril 29.

Dating mag-aaral at aktibista si Ka Sol sa University of the Philippines-Los Baños noong katapusang bahagi ng dekada 1980. Kilala siya ng kapwa niya dating kamag-aral at kapwa aktibista sa pagiging mabuting kasama at kaibigan at mapagmalasakit na lider. Nakilala rin siya sa kanyang mga nilikhang awit at husay sa paggigitara.

Sumanib si Ka Sol noong 1995 sa Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Marami sa mga dumalo sa kanyang parangal sa UPLB ay mga kaibigan, kamag-anak at naging kasama ni Ka Sol. Naging pagkakataon ang parangal upang bagtasin ang naging buhay niya sa landas ng rebolusyonaryong pakikibaka. Ipinalabas ang isang bidyo na nagsadokumento ng buhay ni Ka Sol sa kanayunan bilang rebolusyonaryong kadre ng BHB at guro sa masa't mga kasama.

Binasa ang mga parangal ng Bagong Hukbong Bayan-Apolonio Mendoza Command (Quezon), ng Kabataang Makabayan, ng Revolutionary Council of Trade Unions, ng National Democratic Front at iba pang rebolusyonaryong organisasyon.

Sa isang matapang na talumpati, ipinahayag ng ina ni Ka Sol ang buung-buong pagsuporta sa tinahak na landas ng anak bilang rebolusyonaryo. Aniya, kahit nawalan siya ng pinakamamahal na anak ay hindi siya nanghihinayang sa mga ginawa't naiambag ng anak sa bayan. Nagpasalamat naman ang ikalawang anak ni Ka Sol sa mga dumalo.

Ka Minda. Si Rechel "Ka Minda" Tanteo ay manggagawang tubong Catanduanes. Sa kahirapan ng buhay, lumuwas siya sa Maynila upang makapaghanap ng trabaho nang makapagtapos ng hayskul noong 1995. Pansamantala siyang nag-aral ng computer secretarial sa AMA sa Diliman, Quezon City subalit hindi niya natapos ang kurso sa pangangailangang agad na makapaghanap ng ikabubuhay.

Nagtrabaho siya bilang kontraktwal na manggagawa sa iba't ibang pabrika mula 1996 hanggang 2009.

Noong eleksyong 2010, naging boluntaryong organisador-kampanyador siya ng progresibong PartyList sa mga maralitang komunidad ng Laguna. Dito lalong umusbong ang kanyang mga magagandang aktitud kung paano makisalamuha sa masang maralita. Naging kasapi siya ng Revolutionary Council of Trade Unions at kalaunan, ng Partido Komunista ng Pilipinas noong 2010.

Noong Agosto 201O, personal na nagpasya si Ka Rechel na kumilos sa kanayunan ng Quezon. Anim na buwan siyang nakipamuhay sa magsasaka at nag-organisa kasama ng BHB. Nagpasya siyang magpultaym sa BHB noong Disyembre 2011.

Ka Agum. Si Rodel "Ka Agum" Peñamante, isang pambansang minorya, ay tubong Infanta, Quezon. Bilang maralitang magsasaka, maagang nagisnan ni Ka Agum ang kahirapan ng buhay gayundin ang sobinismong dulot ng isang malapyudal at malakolonyal na lipunan. Sa gayo'y maaga niyang niyakap ang kawastuan ng armadong rebolusyon bilang pangunahing anyo ng pakikibaka upang isulong ang tunay na pagbabago na magtataguyod sa kagalingan ng mga maralitang tulad niya.

Sina Ka Agum at Ka Minda ay magkarelasyon. Hindi nakatuntong ng paaralan si Ka Agum, subalit hindi naging hadlang ito sa kanilang relasyon. Nagsikap si Ka Minda na turuan siya.

Sabay silang nagpasyang kumilos nang buong panahon sa BHB noong Disyembre 2011 at nakatakda sana silang ikasal ngayong Mayo.

Dakong alas-10 ng umaga ng Abril 20 nang kubkubin ng mahigit 60 elemento ng 85th IB ang tinutuluyang bahay nina Ka Minda at Ka Agum sa Barangay Peñafrancia, Lopez, Quezon.

Kasama sila sa apat na mandirigma ng BHB na pinaslang ng mga berdugo.          ~