Klinikang bayan sa Masbate

Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Naglunsad ng Klinikang Bayan ang mga upisyal-medikal ng Jose Rapsing Command (BHB-Masbate) noong Abril 25. Ginanap ito sa isang liblib na barangay sa hangganan ng mga bayan ng Uson, Milagros at Mobo. Ang lugar na ito ay matagal nang hindi nabibigyan ng serbisyong pangkalusugan ng reaksyunaryong gubyerno at mga bulok na pulitiko.


Ayon sa ulat ng Office of Information ng NDF-Bicol, nakinabang ang mahigit 100 katao sa libreng panggagamot ng Bagong Hukbong Bayan. Kinabibilangan ito ng mga serbisyong dental, libreng tsek-ap at pamamahagi ng gamot, minor surgery at acupuncture.

Labis ang tuwa at pasasalamat ng mamamayan sa mga medik ng BHB at higit na napatatag ang pagtutulungan ng masa at kanilang hukbo sa pagsusulong ng digmang bayan sa lugar.