Komunidad ng maralita sa Davao, lumalaban

Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Mariing kinukundena ng Katipunan ng Samahang Manggagawa (KASAMA) ang pang-aagaw ng lupa at mga paglabag sa karapatang-tao ng mga mala-manggagawa ng Purok 13, Bugac, Maa, Davao City ng pamilyang Villa Abrille, isa sa pinakamatagal na panginoong maylupa sa syudad.

Matagal nang inaapi ng mga Villa Abrille ang mga residente ng Purok 13. Noong 2004, gamit ang pekeng titulo sa lupa, inangkin nila ang lupang tinitirhan at binubungkal ng 19 na pamilya. Binakuran nila ang 11-ektaryang bahagi ng lupa at pinilit ang mga pamilya roon na ibenta ang lupa sa kanila sa halagang P3,000 hanggang P15,000.

Noong Mayo 2011, itinuloy ng mga Villa Abrille ang pagtatayo ng mamahaling subdibisyon na tinatawag na Le Jardin de Villa Abrille. Binuldoser ng kanilang mga gwardya ang mga gulayan at prutasan doon, sinemento ang mga daanan at pinagbawalan ang mga residente roon na bumalik sa lugar. Noong araw na iyon, binato ni Nanay Silay, isang 71-anyos na residente, ang backhoe na ginamit para sirain ang kanyang mga pananim. Dahil dito, kinasuhan at ikinulong siya nang apat na araw.

Tatlo pang insidente ng pagpapalayas ang naganap mula Agosto hanggang Setyembre 2011. Sa bawat pagkakataon, walang pakundangang pinaputukan ng mga gwardya ang nagbarikadang mga residente. Kinasuhan ang 11 gwardya at ikinulong pero agad din silang pinalaya.

Nitong Marso 20, muling pinaputukan ng mga pribadong gwardya ang mga residente. Tinamaan sa tiyan si Mercidita Dagoc, 44 anyos. Maraming mga bata ang na-trauma sa pangyayari, laluna nang tangkain ng mga gwardya na ipaaresto ang isang menor de edad na nagtatanggol sa tirahan at gulayan ng kanyang pamilya.