Mga kabataan, kasabay ang isang menor-de-edad, Biktima ng walang habas na pamamaril ng 2nd IBPA sa Pioduran, Albay


Florante Orobia
Santos Binamera Command, Bagong Hukbong Bayan- Albay
Mayo 1, 2012

Hatinggabi nitong Abril 30, nang walang pakundangang pagbabarilin ng tropa ng 2nd IBPA sa pamumuno ni Lt. Silis ang dalawang kabataang sibilyan ng Brgy Tibabo, Pioduran, Albay. Ang mga kabataang ito ay papunta sa isang sayawan sa Brgy Basicao-Interior ng parehong bayan nang makasalubong nito ang tropa ng 2nd IB sa feeder-road.