Mga sibilyan, biniktima sa Bicol

Ang Bayan Article
May 07, 2012


Download PDF Here

Tatlong sibilyan sa Bicol ang naging biktima ng karahasang militar nitong Abril 30. Isa ang pinatay ng mga sundalo sa Albay, isang menor de edad ang pinaratangang gerilya ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at isa ay dinukot at tinortyur sa Sorsogon.


Sa Albay, pinagbabaril ng mga elemento ng 2nd IB ang dalawang kabataang taga-Barangay Tibabo, Pioduran. Papunta ang dalawa sa isang sayawan sa Basicao Interyor nang makasalubong nila ang tropa ng 2nd IB sa daan. Napatay ang magsasakang si Alvin Moratalla, 24 anyos. Na-trauma sa pangyayari ang estudyanteng si Charlie Bartolome, 15 anyos.

Para maghugas-kamay sa kanilang pananagutan sa krimen, nagpalusot si Maj. Narzan Oboyes, tagapagsalita ng 901st Bde at pinalabas na nakaengkwentrong gerilya ang mga biktima.

Pinabulaanan ng Santos Binamera Command (BHB-Albay) na mga myembro ng BHB sina Moratalla at Bartolome. Wala ring engkwentro sa anumang bahagi ng Albay noong Abril 30.

Sa Sorsogon, dinukot noong araw ding iyon ng mga naka-bonnet na elemento ng AFP at PNP si Jay-jay Abache, 26 anyos, isang manggagawa sa konstruksyon at residente ng Taisan, Legazpi City. Bandang alas-12 ng tanghali, habang namimili sa isang karinderya sa Taisan ang biktima, pilit siyang pinadapa, pinosasan, tinutukan ng baril at dinukot. Walang ipinakitang mandamyento de aresto sa kanya.

Tinakot at binugbog si Abache. Pinilit siyang paamining may sala sa isang kasong pagpatay at myembro ng BHB. Pilit din siyang pinaaming may baril.

Si Abache ay dinukot para piliting ituro ang kinaroroonan ng kanyang kapatid na kasapi ng BHB. Ang iba pa nilang mga kapamilya ay nakaranas na rin ng panggigipit mula sa militar.

Alas-11 na ng gabi nang ipasa si Abache sa PNP-Legazpi. May mga pasa siya sa mukha at katawan, bakas ng tortyur na dinanas niya sa kamay ng mga dumukot sa kanya.