Pagpaparusa kay Ely Regalario, asset ng 2nd IBPA

Florante Orobia
Santos Binamera Command, BHB-Albay
Mayo 29,2012

Iginawad ang parusang kamatayan kay Ely Regalario, isang asset-impormer ng 2nd IBPA, matapos hatulan ng Hukumang Bayan. Isinakatapuran ito ng isang yunit ng BHB nitong Mayo 26.

Si Ely Regalario ay 27 taong gulang at residente ng Brgy. Cadauag, Oas, Albay. Noong Mayo 23, inaresto siya para iharap sa paglilitis ng Hukumang Bayan, kung saan siya ay umaming "guilty" o maysala sa kasong pag-iimpormer. 

Napatunayan na siya ang nagbigay ng impormasyon ukol sa aktibidad ng isang yunit ng BHB, dahilan upang kubkubin ang mga kasama ng Abella Detachment-2nd IBPA, Ligao City noong Marso 2, 2012 sa Sityo Maygang, Brgy. Tablon, Oas, Albay. Nagbuwis ng buhay sa naturang labanan si Dennis "Ka Dong" Padre, isang pulang mandirigma. May dalawa pa siyang kaso ng pagbibigay ng impormasyon ukol sa lokasyon ng yunit ng BHB at totoong identidad ng ilang kasama sa BHB.

Narekrut bilang asset-impormer ng 2nd IBPA si Regalario noong 2008. Nakaugnay si Regalario ng tropang 2nd IBPA mula nang maging presidente siya ng Barrio Defense System (BDS) na binuo sa bawat barangay na nilunsaran ng RSOT sa bayan ng Oas noong 2008. Nitong 2012, si Lt. Aranas, dating CO ng Abella Detachment-2nd IBPA, Ligao City, Albay ang kanyang naging handler.

Bahagi ng kampanya ng tropang AFP-PNP ang pagpapatindi ng “intel operations” laban sa rebolusyonaryong kilusan lalo pa sa ilalim ng Oplan Bayanihan ng Rehimeng Noynoy Aquino. Sinasamantala ng AFP-PNP ang labis na kahirapan ng masang magsasaka sa kanayunan at rinerekrut sila bilang impormer kapalit ang napakaliit na halaga at kapahamakan ng sarili at mamamayan. Sa kaso ni Regalario, kakarampot na P500 ang ibinibigay ni Lt. Aranas at pinangakuan lamang na kapag nakapagbigay ng impormasyon para makubkob nila ang yunit ng BHB at makapatay ng kasama ay rerekrutin na siya bilang regular na elemento ng Phil. Army o Civilian Auxilliary Agent (CAA).

Hindi solusyon sa napakatinding kawalan ng kabuhayan ang pagpapagamit sa anti-mamamayang kampanyang Oplan Bayanihan at pagiging kasangkapan sa mga krimen ng AFP-PNP laban sa mamamayan. Pinapaalalahanan ng Santos Binamera Command ang mamamayang Albayano at Bikolano na huwag magpagamit sa tropang AFP-PNP at kilalanin ang tunay na hukbo na nakikipaglaban para sa lehitimong interes ng mamamayang Pilipino.