Panununog, taktika ng demolisyon

Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Limang libong pamilya ang nawalan ng tirahan nang masunog ang mahigit isang libong bahay sa tatlong purok ng Isla Puting Bato, Tondo, Maynila noong Mayo 16.  Malakas ang paniniwala ng mga residente na sinadya ang sunog sa kanilang komunidad para tuluyan silang mapalayas sa lugar. Ilan sa kanila ay nakatanggap pa ng babala na susunugin ang kanilang mga bahay.


Noon pang panahon ng rehimeng Estrada gustong simulan na ang proyektong "modernisasyon" ng Manila North Harbor. Itinuturing ito ngayong prayoridad ng rehimeng Aquino sa ilalim ng proyektong Public-Private Partnership. Ang proyekto ay hahawakan ng isang grupo ng mga kumpanyang pinamumunuan ni Eduardo Cojuangco, tiyuhin ni Aquino.

Bago ito, idineklara nang "danger zone" ang 15-metrong erya sa pagitan ng baybayin at kanilang komunidad at ipinagbawal ang pagtitirik ng mga barungbarong doon.

Nagsisiksikan ngayon ang ilanlibong mga residente sa Del Pan Stadium na itinakdang sentro ng ebakwasyon. Pinipigilan sila ng mga armadong gwardya na umalis sa stadium at pinagbawalang muling magtayo ng mga bahay sa Isla Puting Bato.

Hindi bago ang panununog bilang taktika ng demolisyon laluna ng mga organisadong komunidad. Ginagawa ito para pwersahin ang mga maralita na tumuloy sa mga relocation site. Bukod sa panununog, ginagamit din ng reaksyunaryong gubyerno na dahilan ang "road widening" para unti-unting gibain ang mga bahay at pagbawalan ang mga nakatira roon na magtayo ng panibagong mga imprastruktura. Isa pang taktika ang "pocket demolitions" o ang pambubuwag ng mga bahay sa baha-bahagi ng malalawak na komunidad hanggang sa masaklaw ng demolisyon ang lahat ng mga nakatira rito.