Transcript of Ka Simon Santiago voice message

Simon Santiago
Political Director, Merardo Arce Command - NPA-Southern Mindanao
May 01, 2012

Ang Merardo Arce Command-Southern Mindanao Regional Operations Command-New People’s Army-Regional Political Department, nagtimbaya ug nagdayeg sa mga Pulang manggubat ubos sa Cesar Cayon Command Guerrilla Front 4 Operations Command-New People’s Army sa malampuson niining company-sized special operations niadtong Abril 23 sa Butuan City diin nakasakmit sa 66 ka mga haypawer nga pusil ug daghang mga bala gikan sa private security agency sa dinagkong kompanya sa mina nga gipanag-iyahan ni Ret. Gen. Nelson Penario, kanhing deputy regional director for administration sa Philippine National Police regional office XIII.


Untop ug pinakilab ang gihimo sa New People’s Amry.  Ang reyd nga walay buto sulod lamang sa dyes minutos.  Taliwala kini sa militarisadong dakbayan sa Butuan City asa gibuboan og daghang mga elite unit sa airborne, Scout Rangers, Division Reccoinnassance Company, mga operatiba sa intelligence group ug 200 ka auxiliary forces.

Nakapakugang tungod usa ka kilometro lamang ang gilay-on gikan sa Philippine National Police regional headquarters ug duha ka kilometro gikan sa 402nd Brigade headquarters sa Armed Forces of the Philippines.  Diin kining mapangahasong reyd usa ka sagpa batok sa hambogero ug arogante nga 4th Infantry Division-Eastern Mindanao Command-Armed Forces of the Philippines nga kasamtangang nakigharong sa todo-largang opensibang militar batok sa masa ug rebolusyonaryong pwersa sa Caraga region ug sa mga gibahing teritoryo sa Southern Mindanao Region.

Nagpakita kini sa determinasyon ug tinguha sa Hukbong Bayan kinsa naghupot sa inisyatiba pinaagi sa malampusong pagpakgang sa kontra-katawhan ug maki-dinagkong pagminang armadong agresyon sa Eastern Mindanao Command-Armed Forces of the Philippines kinsa nagpaluyo ug nagabuhi sa mga private armed group.

Gipakita ang kasakto sa subsob nga intelidyens ug kahanas sa operasyon sa New People’s Army diin napakita ang superyoridad sa gerilyang pakiggubat taliwala sa subsob nga operasyong militar ug nagbutyag sa huyang, pagka-inutil ug bulnerableng kinaiya sa armadong kaaway taliwala sa nagkalapad ug nagkalalom nga rebolusyonaryong baseng masa.

Dili magmalampuson ang reyd kung wala ang lapad ug lalom nga suporta
sa rebolusyonaryong masa ug mga alyado.

Ang private security firm nga gisuportahan sa Armed Forces of the Philippines, ug nagalihok isip security details sa dinagkong kompanya sa mina, mga lehitimong target tungod nakigharong sila sa operasyong kombat batok New People’s Army sa dagan sa Oplan Bayanihan sa rehimeng US-Aquino.  Kabahin sila sa arsenal sa estado ubos sa Oplan Bayanihan isip Investment Defense Force aron panalipdan ang dinagkong pagmina ilabina pagkahuman sa reyd sa NPA batok sa Taganito Mining sa Surigao niadtong Oktubre 2011.

Ang bag-ohayng pagsakmit sa 66 ka pusil sa kaaway sa Butuan City subay
sa panawagan sa Partido Komunista ng Pilipinas na tukoron ug armasan
ang bag-ong mga platun sa New People’s Army samtang nagakusog ang
gubat sa katawhan.  Ug katumanan kini sa dugay nang hangyo sa mga masa
sa Caraga nga dis-armahan ug silotan ang kaaway nga nagaprotektar sa
dagkong pagmina.

Ang NPA special operation sa Butuan City nakapahuyang sa reaksyonaryong armadong pwersa samtang nagpakusog sa Bagong Hukbong Bayan, nibahin sa atensyon sa kaaway samtang nagakonsolida sa rebolusyonaryong kalihokan.  Gituldokan usab niini nga mapakyas ang Oplan Bayanihan ubos sa rehimeng US-Aquino ug gipamatud-an ang hingpit nga pag-asdang sa gubat sa katawhan padulong ngadto sa sunod nga ang-ang sa estratehikong panagpatas.

Sublion ang among pagdayeg sa Bagong Hukbong Bayan sa malampusong taktikal nga opensiba diha sa Butuan City.

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan.
Mabuhay ang masang Pilipino.


(sgd.) Ka Simon Santiago
Political Director
Merardo Arce Command
Southern Mindanao Regional Operations Command