Welga sa Co Bun Kiat Hardware, tagumpay

Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Noong Mayo 13, sampung araw matapos inilunsad ang welga sa Co Bun Kiat Hardware, Inc., matagumpay na naigiit ng mga manggagawa rito na ibalik sa trabaho ang 103 mga obrerong iligal na sinisante ng kumpanya.


Naging mitsa ng kolektibong pagkilos ng mga manggagawa rito ang pagtanggal ng maneydsment sa 103 manggagawang regular at kontraktwal. Ayon kay Regie Lumaug, pangulo ng Co Bun Kiat Hardware Workers Union, itinaon ng maneydsment ang maramihang pagtatanggal noong Mayo 3--mismong araw na kinilala ng Department of Labor and Employment (DoLE) na lehitimo ang kanilang unyon. Maliban sa pagpabalik sa mga tinanggal na manggagawa, inireklamo ng mga welgista ang iligal na pagtatanggal sa kanila, iligal na lock-out at pambubuwag sa unyon.

Matagal nang binubusabos ng maneydsment ang mga manggagawa rito. Malaking bahagi ng mga manggagawa rito ay mga kontraktwal. Madalas na basta-basta na lamang sinisisante o inililipat sa ibang departamento ang mga manggagawa para maiwasan ang obligasyong gawin silang regular matapos ang anim na buwang pagtatrabaho. Ayon kay Lumaug, mahigit 100 sa 300 manggagawa sa warehouse sa Tambo ay mga kontraktwal. Hanggang limang buwan lamang ang kanilang kontrata sa kumpanya. Pagkatapos nito, "pinapahinga" sila ng dalawang linggo bago sila papirmahin ng panibagong kontrata para sa kasunod na limang buwan.

Mababa ang pasahod ng kumpanya. Tumatanggap lamang ng P426 kada araw ang mga regular. Mas mababa pa ang tinatanggap ng mga kontraktwal. Dagdag dito, di makatao ang kundisyon sa paggawa sa mga warehouse nito. Halimbawa nito ang walang sapat na bentilasyon sa loob ng warehouse nito sa Tambo, Paranaque na nagdudulot na sakit at iba pang pisikal na problema sa mga manggagawa.

Ang Co Bun Kiat Hardware, Inc. ay pag-aari ni Johnny Cobankiat, nasangkot sa kasong ismagling noong 2009. Kasosyo niya si Henry Sy, may-ari ng SM. Suplayer ang kumpanya ng Ace Hardware ng SM Malls,  D.I.Y. Hardware ng Robinson's Malls at iba pang mga tindahan ng hardware sa Sta. Cruz at Binondo, Maynila.