Matagumpay na Taktikal na Opensiba laban sa Dalawang Elemento ng Mapanlinlang na PDT ng 2nd IB sa Brgy. Sinungtan, Guinobatan, Albay

Florante Orobia
Santos Binamera Command, BHB-Albay
Hunyo 16, 2012

Matagumpay ang taktikal na opensiba ng isang tim ng Santos Binamera Command - Bagong Hukbong Bayan laban sa Peace and Development Team (PDT) ng 2nd IBPA sa Brgy. Sinungtan, Guinobatan, Albay nitong Hunyo 13, 2012. Napatay sa opensiba ng BHB sina Pfc. Jaybee Villagomez at Pfc. Alfredo Leonillo.

Ang hakbang na ito ay tugon ng SBC sa matagal nang panawagan ng mamamayang Albayano na palayasin ang PDT operations  sa 11 upland Baranggay ng Guinobatan, Albay na nagsimula pa noong Hulyo 2011. Halos isang taon na, ngunit walang pa ring hustisya para sa mga sibilyang naging biktima ng mga paglabag sa karapatang-pantao na gawa ng PDT. Tampok ang mga kaso ng paggamit sa sibilyang populasyon bilang human shield dahil sa pagkampo ng PDT sa mismong Baranggay Hall, Chapel, Day Care Center at mga eskwelahan. Marami ring kaso ang inireklamo ng mga biktima ng pambubugbog, pananakot, sapilitang pagpapatrabaho at pagpapatipon, pagbabawal pumunta sa bukid at pagpaparatang sa mga sibilyan na myembro umano ng BHB.

Matatandaang sama-samang kumilos ang mga Albayano at ang mismong mga residente ng 11 Baranggay na sinasalanta ng PDT, upang palayasin ang PDT ng 2nd IBPA sa Guinobatan, Albay.  Umabot pa ang pagdinig sa kanilang kaso sa Sanggunian Panlalawigan ng Albay ngunit hanggang sa ngayon ay nananatiling banta sa kanilang kaligtasan, kabuhayan at karapatang-pantao ang pananatili ng PDT sa Guinobatan, Albay. Wala ni isang elemento ng PDT ang naparusahan sa kanilang mga ginawang abuso kontra sa mamamayan.

Ang Peace and Development Team Operation ay ang panibagong tawag sa lumang RSOT (Re-engineered Special Operations Team) na bahagi ng Civil-Military Operations (CMO) ng kampanyang Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino III. Sa Oplan Bayanihan, mas pinatampok ang paggamit ng CMO upang higit na makapanlinlang ng mamamayan bilang bahagi ng psychological operations ng AFP-PNP. Nagsisilbi ang CMO para sa mas pinaigting na military at intel operations. Sa iba pang bahagi ng Kabikolan na nilulunsaran din ng PDT, marami ring kaso ng pang-aabuso laban sa mamamayan.

Nananawagan ang Santos Binamera Command sa mamamayang Bikolano at partikular sa mga Albayano na ipagpatuloy ang sama-samang pagkilos hanggang mapalayas ang PDT sa kanilang lugar at singilin ang mga lumalabag sa kanilang karapatang-pantao. Ang BHB-SBC ay patuloy na maglulunsad ng taktikal na opensiba laban sa PDT at sa Oplan Bayanihan upang ipagtanggol ang interes ng mamamayang Bikolano.

Biguin ang Oplan Bayanihan!