Six civilians illegally arrested by the 26th IB


Omar Ibarra
Cesar Cayon Command, NPA-Western CARAGA
June 25, 2012

Early today, 4th ID PA spokesperson Maj. Eugenio Osias IV proudly announced in a local radion station in San Francisco, Agusan del Sur the arrest of six alleged members of the New People's Army (NPA). In the meantime, according to Osias, charges of arson and rebellion were already filed against them.

Contrary to  military claims, the public should know that last June 22, soldiers of the 26th IB and CAFGU members apprehended  Noel Canhatan, Rogelio Galino, Jackylo Gumansil, Jojo Gomez, Jemar Matebulig and May-May Matebulig in a checkpoint in KM41, San Luis, Agusan del Sur. All six are residents of Nakadayas, Mahagsay, San Luis. After subjecting them to warrantless search of their personal belongings, they were handcuffed and subsequently brought to the battalion headquarters of the 26th IB in Talacogon. June 23 in the afternoon, their families accompanied by three Banwaon datus and three barangay captains of San Luis went to the 26th IB battalion headquarters looking for them. The group succeeded later in asserting the transfer of custody of the six to the Talacogon PNP.

Clearly, this is a desperate act of the AFP in their dismal failure in pursuing the NPA unit that successfully overran the Army-CAA detachment in Binicalan last May 30. With this humiliating defeat, they vented their anger on innocent civilians. The arrest of these six without warrants of arrest and search warrants is a clear violation of the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and the International Humanitarian Law (CARHRIHL) which defends the right of civilians against illegal search, arrest and detention. Their detention in a military facility and the delay in turning them over to the police also run counter to the provisions of the agreement. Until now the six detainees have not returned to their respective homes. They are currently in the custody of the San Luis mayor who attests that the six are ordinary barriofolk of his municipality.

We call upon the families of these six and the members of their tribe to expose and oppose this vilification and abuse of the AFP against civilians and demand justice for these six and for all victims of human rights violations. While we endeavor to file this case of CARHRIHL violation, we also encourage the victims and their families to file the same case to the Joint Monitoring Committee of the NDF-GPH Peace Negotiating Panels.
------------------------

Bisaya Version

Unom ka sibilyan iligal nga giaresto sa 26th IB

Omar Ibarra
Cesar Cayon Command, NPA-Western CARAGA
Hunyo 25, 2012

Sayo karong adlawa, mapasigarbuhong namahayag ang tigpamaba sa 4th ID PA nga si Maj. Eugenio Osias IV sa usa ka lokal nga istasyon sa radyo sa San Francisco, Agusan del Sur sa pagkadakop kuno sa unom ka membro sa New People's Army (NPA). Sa kasamtangan, matud pa ni Osias, gipasakaan na kining unom og mga kasong arson ug rebellion.

Sukwahi sa gipamahayag sa militar, angayang mahibaloan sa publiko nga kaniadtong Hunyo 22, giharang ug gidakop sa mga sundalo sa 26th IB ug CAFGU silang Noel Canhatan, Rogelio Galino, Jackylo Gumansil, Jojo Gomez,  Jemar Matebulig ug May-May Matebulig sa KM 41, San Luis, Agusan del Sur. Ang maong mga sibilyan pulos residente sa Nakadayas, Mahagsay, San Luis. Human sa pagrekisa sa ilang dalang personal nga mga butang, gipanggapos sila ug gipasakay sa  motor ug gidala sa battalion headquarters sa 26th IB sa Talacogon. Hunyo 23 sa hapon, giapas sila sa ilang mga pamilya kuyog sa tulo ka datu sa tribung Banwaon ug mga kapitan sa tulo ka barangay sa  San Luis. Nagmalampuson sila sa pagbalhin sa mga dinakpan ngadto sa kustodi sa sa PNP sa Talacogon.Usa ka desperadong aksyon kini sa AFP sa ilang kapakyas sa paggukod sa yunit sa NPA nga nagsulong sa Army-CAA detatsment kaniadtong Mayo 30 sa Binicalan.  Tungod sa ilang kapildihan, ang mga sibilyan ang ilang gipahimungtan. Ang pag-aresto niining unom nga walay warrant of arrest klarong kalapasan sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and the International Humanitarian Law (CARHRIHL) nga nanalipod sa katungod sa mga sibilyan batok sa iligal nga pag-aresto ug pagdetine. Lapas sab sa kasabutan ang pagdetine sa unom diha sa pasilidad militar ug ang dili dayon pag-turnover nila sa kapulisan.  Hangtud karon wala pa nakabalik sa ilang mga panimalay ang unom ka dinakpan.

Anaa pa sila sa kamot sa Mayor sa San Luis nga maoy nagpamatuod nga sila mga yanong lumulupyo sa iyang lungsod.

Among giawhag ang mga pamilya niining unom ug ilang mga katribu nga batukan ug ibutyag kining pagpamasangil ug pagpangabuso sa AFP ngadto sa mga sibilyan ug manghingusog nga mahatagan og hustisya kining unom ug tanang biktima sa pagpanglapas sa tawhanong katungod. Samtang ipasaka namo kini nga kaso sa paglapas sa CARHRIHL, dasigon namo ang mga hingtungdan ug ilang mga pamilya sa pagpasaka sa samang kaso  ngadto sa Joint Monitoring Committee sa NDP-GRP Peace Negotiating Panels.