ANG BAYAN: 7 Hulyo 2012

Editoryal: Harapin ng mga pakikibakang masa at armadong paglaban ang mga darating na taon ni Aquino

20120707piKung pakikinggan ang paglalarawan ni Aquino sa dalawang taon niyang paghahari, animo'y napakaganda na ng takbo ng buhay sa Pilipinas. Lipas na raw ang paghihirap at abot-kamay na ang kaginhawaan at kasaganaan. Ito ay kung hindi diringgin ang daing ng bayang lubog sa gutom at karalitaan. Ang bukambibig na "matuwid na daan" ay kathang-isip lamang ni Aquino. Mistula iyong uyaying walang sawang inuulit-ulit ni Aquino upang patulugin ang diwa ng mamamayan at ihele sila sa mundo ng ilusyon....