Magkakasunod na malakihang pagtaas sa presyo ng langis, tinuligsa ng PKP


Kawanihan ng Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Agosto 23, 2012

Tinuligsa ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang magkakasunod na pagtaas ng presyo ng lagis na ipinatupad nagyong linggo ng malalaking kumpanya ng langis na anito'y "isang malupit na hagupit sa mamamayang todo-todo nang pinahihirapan ng pag-imbulog ng mga presyo ng pagkain, gamot at batayang produkto, mababang sahod at kawalang-hanapbuhay."

Ang malakihang pagtaas sa presyo ng langis ngayon ay kasunod ng katulad na malaking pagtaas ng presyo ng lagis na ipinatupad noong Lunes na nagresulta sa kabuuang P3 kada litrong nang pagtaas sa presyo krudo, gasolina at iba pang mga produktong petrolyo. "Ang dalawang yugto ng malaking pagtaas ng presyo ng langis ay nagpapakita ng kasakiman sa tubo ng malalaking dayuhang kapitalista na manhid sa kalunus-lunos na kundisyong sosyo-ekonomiko ng mamamayan."

"Ininilantad rin ng dalawang beses na pagtaas ng presyo ng langis ang kaipokritohan ng mga kumpanya ng langis na nag-anunsyo noong nakaraang lingo ng suspensyon ng pagtataas ng presyo bilang pagsimpatya diumano sa mga biktima na matinding pag-ulan at pagbaha," dagdag ng PKP. Tinukoy rin ng PKP na noong Agosto 7, sa gitna ng matinding pag-ulan at bago ang malawakang pagbaha, nakapagtaas na rin sila ng presyo ng halos P1 kada litro. Mas nauna pa, tumaas na ang presyo ng LPG nang halos P7 kada kilo.

"Epektibong pinawi ng kasalukuyang pagtaas ng presyo ang serye ng pagbaba na ipinatupad noong nakaraang mga buwan," anang PKP. "Sa kabila ng pagbulusok ng presyo ng krudo sa daigdig, ang mga pagbababa ng mga kumpanya ng langis sa lokal na presyo ng petrolyo ay kalkuladong ginawa nang papatak-patak upang makapagbulsa ng mas malaking tubo."

Sinusuportahan ng PKP ang paggigiit ng sambayanang Pilipino na ibasura ang Oil Deregulation Law ng 1997. "Sinasamantala ng mga dayuhang kumpanya ng langis na may kontrol sa lokal na network ng distribusyon ng langis ang batas sa deregulasyon ng langis upang itaas ang tinging presyo ng mga produktong petrolyo ayon sa target na tubo nito na lubos na nagbabalewala sa panlipunang kalagayan ng mamamayan at sa estado ng ekonomya ng Pilipinas."

"Binabatikos ng PKP ang rehimeng Aquino na patuloy na di nagbibigay-pansin sa malawakang kahilingan na ibasura ang batas sa deregulasyon, ipailalim ang industriya ng langis sa regulasyon ng estado at kontrolin ang presyo ng langis," pahayag ng PKP. "Higit sa lahat, sinusuba ng rehimeng Aquino ang mamamayan sa pagpapataw ng 12% VAT sa tinging presyo ng mga produktong petrolyo na nagpapataas sa kita ng gubyerno sa bawat pagtaas na ipinatutupad ng mga kumpanya ng langis."

"Dobleng pang-aapi sa sambayanang Pilipino ang batas sa deregulasyon ng langis at ang 12% VAT sa presyo ng langis," anang PKP. "Lubos na makatarungan ang kanilang paggigiit para sa pagpapababa ng presyo ng langis, sa pagtatanggal ng VAT at sa pagbasura sa batas sa deregulasyon ng langis."