"Mass Grave" sa San Francisco, Quezon, gawagawa ng AFP!

Armine de Guia
Apolonio Mendoza Command, NPA-Quezon
July 30, 2012

Mariing pinabubulaanan ng Apolonio Mendoza Command (AMC) ang akusasyon ng AFP na ang New People's Army sa Timog-Quezon ang may kagagawan at nasa likod diumano ng nadiskubreng "mass grave" sa barangay Pagsangahan, San Francisco, Quezon.

Hindi na bago ang isyu ng "mass grave". Bahagi na ito ng arsenal sa propaganda na paulit ulit na binubuhay ng AFP sa tuwing nauubusan na ito ng bala sa propaganda na pinupukol laban sa NPA. Maraming beses na itong ginamit sa nakaraan at paulit-ulit pang gagamitin sa hinaharap.Ang mga buto't kalansay na nadiskubre sa sinasabi nilang "mass grave" ay mga biktima ng kanilang karahasang militar o mga buto't kalansay na ninakaw nila sa mga pampublikong sementeryo.

Tulad sa nakaraan, sa tuwing may nadidiskubreng "mass grave" ang AFP, nagpapanabay ang balita ng mga pagkawala ng kalansay sa mga pampublikong sementeryo.

Bantog sa kahusayan ang AFP hindi sa labanan kundi sa paglulubid ng kasinungalingan. Ginagamit ng AFP ang isyu ng nadiskubreng "mass grave" sa San Francisco, Quezon upang maghugas ng kamay at linisin ang sarili mula sa dugo ng libu libong biktima ng kanilang karumal dumal na krimen sa mamamayan ng Quezon.

Hindi gawain ng NPA ang kumitil ng buhay nang walang pakundangan. Mahigpit itong tumutupad sa mga tuntunin ng mga internasyunal kasunduan at batas sa digmaan (Geneva Convention, Protocol I-II) maging ang internal na kasunduan (CARHRIHL) sa pagitan ng GRP at NDFP. May pinapatupad itong batas at sistema ng hustisya na gumagalang sa karapatan ng bawat sinumang akusado sa mabilis at pantay na paglilitis. Mahigpit ang disiplina sa loob ng NPA batay sa mga saligang alituntunin nito na nakapaloob sa 3 Alituntunin sa Disiplina at 8 Bagay na Dapat Tandaan.

Ang NPA ay hukbo ng mga inaapi't pinagsasamantalahang uri sa lipunang Pilipino. Ang AFP ay hukbo ng mga nagsasamantala at nang-aaping uri sa bayan.