NAAC-NPA-Rizal, pansamantalang titigil sa opensibang aksyon laban sa AFP-PNP upang tuloy-tuloy na magbigay ng tulong sa mga biktima ng pagbaha!


Macario Liwanag
Narciso Antazo Aramil Command - NPA-Rizal
August 10, 2012

Ang buong pwersa ng NAAC-NPA-RIZAL ay pansamantalang titigil sa opensibang aksyong militar laban sa AFP-PNP na nakabase sa lalawigan ng Rizal sa loob ng isang linggo upang mobilisahin ang buong kasapian ng BHB sa tuloy-tuloy na pagtulong sa mga biktima ng pagbaha alinsunod sa tagubilin ng angkop na awtoridad mula sa nakatataas na komite ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines.

Ang pansamantalang pagtigil sa opensibang aksyon laban sa mga pwersa ng AFP-PNP-AFP ay magsisimula bukas ng 12:01 ng madaling araw ng Agosto 11, 2012 at tatagal hanggang 12:00 ng hatinggabi ng Agosto 17, 2012.

Sa panahong ito, malayang makapasok sa mga teritoryo ng demokratikong gobyernong bayan ang mga myembro ng AFP-PNP kabilang na ang mga nasa para-militar na CAFGU upang madalaw ang kanilang mga mahal sa buhay at matulungan ang kanilang pamilya na nabiktima ng malaganap na pagbaha. Malaya silang makakapaglabas-masok ng walang pangamba sa posibleng opensibang aksyon ng BHB laban sa kanila.

Sa panahong ding ito, lahat ng yunit ng BHB sa lalawigan kabilang na ang mga kasapi ng yunit partisan at milisyang bayan ay mananatili sa depensibang moda upang ilaan ang lahat ng pwersa at rekurso nito para ituloy-tuloy ang pagtulong sa mga biktima ng pagbaha. Gayunpaman, mananatiling mapagbantay ang mga yunit ng BHB sa anumang gagawing pagsalakay at opensibang aksyon ng AFP-PNP laban sa mga mamamayan sa teritoryo ng demokratikong gobyernong bayan. Sa mahabang karanasan ng rebolusyonaryong kilusan, ang mga kalamidad tulad ng pagbaha at bagyo ay ginagamit ng AFP-PNP para pumasok sa mga teritoryong saklaw ng CPP-NPA-NDFP para maniktik at magsagawa ang pagsalakay sa mga yunit ng BHB kahit sa mga yunit ng BHB na tumutulong sa mga biktika ng kalamidad.

Anumang oras na gumawa ng pananalakay ang mga pwersa ng PNP-AFP-CAFGU laban sa mga yunit ng BHB ay dapat na handa ang mga pwersang rebolusyonaryo na makipaglaban upang ipagtanggol ang sarili at ang mga mamamayang binibiktima ng ng pagsupil at karahasang military. Kaya’t nanawagan kami sa mga batang opisyal at ordinaryong sundalo at pulisya na huwag sundin ang utos ng kanilang mga matataas na opisyal na maglunsad ng operasyong militar sa panahong tumutulong ang BHB sa mga sinalanta ng pagbaha. Sa halip na maglunsad ng operasyong military ay maari kayong umuwi sa inyong mga mahal sa buhay upang tulungan silang makabangon sa pinsala ng pagbaha.

Kaalinsabay ay ipinapaabot namin sa lahat ng nais tumulong na ang NAAC-NPA-Rizal ay tumatanggap ng anumang tulong o donasyon, pinansyal man o material, para ipamigay sa mga biktima ng pagbaha. Sinumang nais tumulong ay kagyat na makipag-ugnayan sa mga yunit ng NAAC-NPA sa inyong mga lugar at sa buong lalawigan upang maisaayos ang detalye ng tulungan. Makaasa kayo na ang inyong tulong na idadaan sa yunit ng BHB ay tiyak na makakarating sa mga sinalanta ng pagbaha na pinabayaan na ng Rehimeng Aquino.