NPA strikes 66th IB-Army in ComVal; 7 killed, 10 wounded

Joel Awang
3rd Pulang Bagani Company, NPA-Southern Mindanao 
5 August 2012

The 3rd Pulang Bagani Company of the Merardo Arce Command-Southern Mindanao Regional Operations Command-New People’s Army (NPA) ambushed a platoon of the Philippine Army’s 66th Infantry Battalion, killing seven troops, including its commanding officer, 2Lt. Fernandez, and wounding 10 others in Purok 1, Barangay Paloc, Maragusan town, Compostela Valley, July 31 at 4 AM.  One of the Red fighters, Ka Ian, was martyred in the NPA’s tactical offensive.

As its standard operating procedure, the enemy downplayed its casualties, and emphasized the fascist troops’ so-called bravery by falsely depicting one of the fatalities dying from the NPA’s sniper’s bullet while attempting to save his colleague.

Yet, nowhere in the track record of the 66th IB-PA can it boast of sensitivity and heroism.  It has bloodied its hands from the cries of its peasant and worker victims, while it luxuriated from capitalist’s largesse.     

Since the last quarter of 2010, the Reengineered Special Operations Team of the 66th IB-PA encamped in at least 10 barangays in Maragusan.  The fascist troops unleashed its combat forces along with the 5th Scout Ranger Company, initiated the forced surrender of civilians, hamletting of peasant masses and food blockade, mauling and serious physical injuries versus masses and leaders.

Prior to its operations in the 10-barangay cluster, the 66th IB-PA worked as the ferocious attack dogs for the multinational banana magnate Stanfilco-DOLE Philippines to harass the banana farmers, decimate its union and pacify the farmers’ struggles in Maragusan.  The mercenary 66th IB-101st Brigade-10th Infantry Division organized the WIPER (Workers for Industrial Peace and Economic Reform) headed by rabid anti-communist Chito Herbolingo of ANAD (Alliance for Nationalism and Democracy) to lead in the counterrevolutionary exploits.

To attain revolutionary justice in the face of the Army’s fascism, the NPA launched a series of tactical offensives in the form of two ambuscades, one demolition explosion and other NPA special operations, incurring for the AFP at least 15 casualties.  The AFP retaliated with indiscriminate aerial bombing and combat operations that has victimized hundreds of farmer villagers.

The NPAs tactical offensives are directed versus the US-Aquino regime’s Oplan Bayanihan, to emasculate the AFP’s operational capacity and diminish the enemy’s propensity to use terror attacks that has left thousands of masses in constant fear and unrest.  Red fighters target the most active and most despotic AFP troops which concentrate in mining-rich and banana lands like Maragusan.

_________________________________________

66th IB-PA sa ComVal, giigo sa NPA; 7 patay, 10 samdan   
(Sgd) Joel Awang
3rd Pulang Bagani Company
Merardo Arce Command
Southern Mindanao Regional Operations Command
New People’s Army

Sulat Pamahayag
5 Agosto 2012

Gi-ambus sa 3rd Pulang Bagani Company sa Merardo Arce Command-Southern Mindanao Regional Operations Command-New People’s Army (NPA) ang platun sa 66th Infantry Battalion-Philippine Army didto sa Purok 1, Barangay Paloc, lungsod sa Maragusan, Compostela Valley niadtong Hulyo 31, alas-kwatro ang takna sa kaadlawon.  Pito ka sundalo ang diha-dihang namatay lakip na ang commanding officer niini nga si 2Lt. Fernandez; samtang samdan ang laing 10 ka tropa.  Si Ka Ian, usa sa mga Pulang manggugubat, ang namartir sa maong NPA taktikal opensiba. 

Isip standard operating procedure sa mga kaaway, gihilom niini ang tinuod nga nahiagomang kaswalti; ug mas gipalutaw ang kuno pagkaisog sa mga pasistang tropa pinaagi sa bakak nga paghulagway: nga kuno ang usa sa ilang mga kaswalti, namatay tungod sa pag-isnayp sa NPA samtang nagsulay og luwas sa iyang kaubanang sundalo.   

Apan, subay sa rekord sa 66th IB-PA, wala kini maikapanghambog nga pagbati sa isigkatawo o bayanihong buhat.  Inay, daghan kinig utang nga dugo gikan sa gipangbiktimang mga mag-uuma ug mamumuo samtang nagpakahayahay sa gihatag nga suhol sa mga kapitalista.

Sukad sa ulahing bahin sa 2010, nagkampo sa dili moubos 10 ka barangay sa Maragusan ang Reengineered Special Operations Team sa 66th IB-PA.  Gibuhian sa mga pasistang tropa ang mga pwersang pang-kombat niini kauban ang 5th Scout Ranger Company, gipasiugda niini ang pugos nga pagsurender sa mga sibilyan, gi-hamlet ang mga pesanteng masa ug gi-abong ang pagsulod ug gawas sa pagkaon o food blockade, gipangkulata ug grabehang gidagmalan ang mga masa ug lideres. 

Ayha sa mga operisyon niini sa 10 ka barangay, milihok ang 66th IB-PA isip bangis nga mga irong-tigpangatake sa iladong dakong kompanya sa sagingan, ang Stanfilco-DOLE Philippines.  Kini aron harason ang mga mag-uuma sa sagingan, paluyahon ang ilang unyon ug pahilumon ang mga pakigbisog sa mga mag-uuma sa Maragusan.  Giorganisa sa mersenaryong 66th IB-101st Brigade-10th Infantry Division ang WIPER (Workers for Industrial Peace and Economic Reform) ubos sa lunod-patay nga kontra-komunistang si Chito Herbolingo.  Si Herbolingo nga membro sa ANAD (Alliance for Nationalism and Democracy) mao ang gitahasang mangulo sa mga kontra-rebolusyonaryong mga gawi.

Aron makab-ot ang rebolusyonaryong hustisya atubangan sa pasismo sa Philippine Army, milunsad og serye sa taktikal nga opensiba ang NPA: duha ka pagpang-ambus, usa ka pagpabutog command-detonated explosive ug ubang NPA ispesyal operisyon.  Tungod niini, nakahiagom og dili moubos sa 15 ka kaswalti ang AFP.  Mibalos ang AFP pinaagi sa paturagas nga paghulog og mga bomba (indiscriminate aerial bombing) ug mga operisyong kombat nga mibiktima sa gatosan ka mga mag-uuma.

Ang mga taktikal nga opensiba sa NPA gidirekta batok sa Oplan Bayanihan sa rehimeng US-Aquino, aron pahuyangon ang operisyonal nga kapasidad sa AFP ug paundangon ang gawi sa kaaway dinha sa paggamit og mga teroristang pagpangatake nga mibutang sa liboang mga masa sa makanunayong kahadlok ug kaguliyang.  Ginatarget sa mga Pulang manggugubat ang pinaka-aktibo ug pinaka-despotikong mga tropa sa AFP nga nagakonsentra sa mga erya sa mina ug sagingan, sama sa Maragusan.