Revolutionary punishment meted out vs. Davao’s fanatic armed “Blackfighter” leader

Ka Sandawa
Guerilla Front 54 Operations Command, New People’s Army-Southern Mindanao
31 July 2012

The rabid vigilante leader long feared by the peasant and lumad masses finally fell to NPA operatives, July 27 at five in the afternoon in Sitio Lumondao, Marilog, Marilog, Davao City.

Armed and dangerous, Cawsing Ogaw resisted arrest and attempted to run into an NPA checkpoint, while his son Keem opened fire versus the operatives of NPA Front 54 Operations Command.  Both Ogaws were armed with .45 caliber pistols.

The NPA’s punishment of Cawsing Ogaw was to give revolutionary justice for the victims of Ogaw’s bloody record as a leading counterrevolutionary fanatic in Marilog and Baguio Districts in Davao City, and some parts in Magpet and Arakan towns in North Cotabato.

The 84th Infantry Battalion-10th Infantry Division of the AFP immediately instigated the Ogaw clan to launch a pangayaw or tribal war versus lumad communities in Marilog.  Using the incident to  justify what it has planned all along, the AFP intends to resurrect the Alsa Lumad, an anti-Communist campaign to sow terror in lumad and peasant communities.

Masses trembled in abject fear in villages where Ogaw and his gang of criminals operated.  Ogaw masterminded several cases of murder, banditry, theft of precious farm animals and extortion of small businessmen.  He was responsible for the cold-blooded murder of Engr. Fernandez and his son in Sitio Macabol, Barangay Salaysay, Marilog District.  Ogaw spread the lies and maliciously imputed the murder and other criminal activities as NPA actions to deceive the masses and lure them away from revolutionary influence.  He worked as a hired goon for big politicians and businessmen, including evangelist-businessman-landlord Pastor Apollo Quiboloy, and led several landgrabbing activities in Barangay Salaysay, Suwawan,Tambobong, Carmen and in Tamayong.

Since the 1980s, the AFP sponsored Ogaw for his fanatic counterrevolutionary exploits and groups like the fanatic Reformists. He exploited innocent civilian lumads and organized them into blackfighter goons for counterrevolutionary combat and intelligence work, now backed by the 10th ID-Eastern Mindanao Command-AFP.  He also maximized these blackfighters as mercenary members of a private army for the multinational banana plantation companies Sumifru, and in the estate of Pastor Quiboloy.  Back in 2010, he was part of the private army led by the butcher Ret. Gen. Jovito Palparan who served for Sumifru.  To rip off funds for intelligence and criminal activities, Ogaw hacked off banana trunks and sabotaged the banana plantation and passed it off as NPA punitive actions.

As part of the fascist AFP Cafgu paramilitary forces, Ogaw led several military raids which resulted to the capture and death of some NPA Red fighters in Marilog and Baguio districts.

The criminal Ogaw kept the company of other criminal pro-military bandits.  He provided sanctuary for Junie Corvala aka Kumander Iring, a paramilitary ring leader in North Cotabato who took flight after killing Italian missionary Fr. Fausto ‘Pops’ Tentorio in Arakan, North Cotabato last year.  Ogaw also kept under his wing one bandit Martin Andalis who was a known rapist.

Ogaw’s own sons Benjie and Armando were also feared bandits in Marilog.  Ogaw gained proceeds in logging operations in Salaysay, Marilog, aided by his son Nomer Ogaw, an Army cafgu detachment commanding officer who smuggled to Davao City proper the contraband logs.

The AFP and blackfighters use of civilians in their counterrevolutionary activities have all the more put to risk the lives of civilians.  The NPA command conveyed its deepest apologies and extended immediate indemnification to the family of civilian, Rudy Latakin, who rode with the Ogaws and who was killed in exchange of gunshots July 27.  The NPA will continue to exact punitive actions versus fascist paramilitary ringleaders like Cawsing Ogaw, puncture the counterrevolutionary machinery and pursue revolutionary justice for the victims of the US-Aquino regime’s fascist and grossly anti-lumad Oplan Bayanihan.


(Sgd) Ka Sandawa
Spokesperson
Guerilla Front 54 Operations Command
New People’s Army-Southern Mindanao

--------------------
Bisaya Version

Guerilla Front 54 Operations Command
New People’s Army-Southern Mindanao

Sulat Pamahayag
31 Hulyo 2012

Rebolusyonaryong silot gipahamtang batok sa panatiko ug armadong lider sa “Blackfighter” sa Davao

Ang bangis nga vigilanteng lider nga dugay nang gikahadlokan sa mga pesante ug lumad nga mga masa naabtan ra gyud sa mga operatiba sa New People’s Army o NPA niadtong Hulyo 27, alas-singko sa hapon didto sa Sitio Lumondao, Marilog, Davao City.

Armado ug delikado, midumili si Cawsing Ogaw sa pag-aresto ug misulay pa siya og dagan padulong sa NPA tsekpoynt, samtang ang iyang anak nga si Keem mipabuto sa iyang pusil batok mga operatiba sa NPA ubos sa Guerilla Front 54 Operations Command.  Ang mag-amahang Ogaw parehong mga armado og .45 kalibre nga pistola.

Tumong sa pagpahamtang og silot sa NPA batok kang Cawsing Ogaw mao ang paghatag og rebolusyonaryong hustisya alang sa mga biktima sa madugoong record ni Ogaw isip nag-unang kontra-rebolusyonaryong panatiko sa mga distrito sa Marilog ug Baguio sa Davao City, ug sa ubang bahin sa mga lungsod sa Magpet ug Arakan sa North Cotabato.

Diha-dihang gitukmod sa 84th Infantry Battalion-10th Infantry Division sa Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga kabanay ni Ogaw aron molunsad og pangayaw batok mga komunidad sa lumad sa Marilog.  Gigamit sa mga sundalo ang insidente aron mahatagag katarungan ang dugay na niining plano: ang banhawon ang Alsa Lumad nga usa ka kontra-Komunistang kampanya aron mosabwag og kahadlok sa mga komunidad sa mga lumad ug pesante.

Sa mga barangay diin nag-opereyt si Ogaw ug iyang grupo sa mga kriminal, ang mga masa magkurog tungod sa grabeng kahadlok.  Si Ogaw mao ang utok sa pipila ka kaso sa pagpatay, pagpanulis, pagpangawat og hayupan ug pagpanghukhuk o ekstorsyon batok mga gagmayng negosyante. Responsable si Ogaw sa linuog nga pagpatay kang Engr. Fernandez ug sa anak niini sa Sitio Macabol, Barangay Salaysay, Marilog District. Gipakaylap ni Ogaw ang mga bakak ug malisyosong gipasangil ang maong pagpatay ug uban pang kriminal nga katikaran nga hinimoan kuno sa NPA, kini, aron linglahon ang mga masa ug ipalayo sila sa rebolusyonaryong impluwensya.  Milihok siya isip binayrang goon o manggugubot alang sa mga dagkong politiko ug negosyante, lakip na ang ebanghelista-negosyante-agalong yutaan nga si Pastor Apollo Quiboloy, ug maoy nanguna sa pipila ka pagpangilog og yuta sa Barangay Salaysay, Suwawan, Tambobong, Carmen ug Tamayong.

Sukad dekada 80, gigawngan na sa AFP si Ogaw alang sa mga panatiko ug kontra-rebolusyonaryong gawi niini lakip na ang iyang mga grupo sama sa panatikong Reformists.  Gipahimuslan niya ang mga inosenteng lumad nga sibilyan ug gi-organisa sila aron mahimong Blackfighter goons alang sa kontra-rebolusyonaryong gera ug pagpaniktik nga karon gipaluyohan sa 10th ID-Eastern Mindanao Command-AFP.  Gihimo usab niya ang maong mga Blackfighter isip mersenaryong membro sa private army alang sa dagko ug langyawng mga kompanya sa sagingan sama sa Sumifru ug sa kayutaan ni Pastor Quiboloy.  Niadtong 2010, kabahin si Ogaw sa private army nga gidumalahan sa berdugo nga si Ret. Gen. Jovito Palparan nga mialagad sa Sumifru.  Aron makakuhag pondo sa mga pagpaniktik ug kriminal nga binuhatan, gitigbas niya ang mga punoan sa saging ug gisabotahe ang plantasyon sa saging, ug gipahid sa NPA ang maong hitabo nga aksyong-silot kuno niini.

Isip kabahin sa pasistang paramilitar nga pwersa sa AFP Cafgu, gipangulohan ni Ogaw ang pipila ka reyd sa militar nga miresulta sa pagkadakop ug pagkamatay sa ubang mga Pulang manggugubat sa mga distrito sa Marilog ug Paquibato.

Ang kriminal nga si Ogaw tigprotekta usab og ubang kriminal nga bandidong maki-militar.  Siya ang gidangpan ni Junie Corvala alyas Kumander Iring, usa ka lider sa paramilitar sa North Cotabato, nga miikyas human gipatay ang Italyanong misyonaryo nga si Fr. Fausto ‘Pops’ Tentorio sa Arakan, North Cotabato milabayng tuig. Giprotektahan usab ni Ogaw ang bandidong si Martin Andalis nga ilado sa pagpanglugos.

Ang mga anak ni Ogaw nga sila si Benjie ug Armando, mga gikahadlokan usab nga bandido sa Marilog.  Nakapangwarta si Ogaw sa operisyong logging sa Salaysay, Marilog pinaagi sa tabang sa iyang anak nga si Nomer Ogaw nga commanding officer sa usa ka Army Cafgu detatsment.  Si Nomer Ogaw tigpayuhut og ginadiling mga kahoy padulong sa sentro sa Davao City.

Sa paggamit sa AFP ug Blackfighters og mga sibilyan dinha sa ilang mga kontra-rebolusyonaryong katikaran, samot lang nilang gibutang sa risgo ang kinabuhi sa mga sibilyan.  Gipaabot sa komand sa NPA ang kinasingkasing niining pagpangayog pasaylo ug paghatag og hinanaling indemnipikasyon ngadto sa pamilya sa sibilyan nga si Rudy Latakin.  Si Latakin kaubag sakay sa mag-amahang Ogaw ug namatay atol sa pagpinusilay niadtong Hulyo 27.  Ang NPA padayong mopahamtang og mga aksyong silot batok mga pasistang paramilar nga lider sama ni Cawsing Ogaw, ig-on ang kontra-rebolusyonaryong makinarya ug kab-oton ang rebolusyonaryong hustisya alang sa mga biktima sa pasistang rehimeng US-Aquino ug sa labihang kontra-lumad nga Oplan Bayanihan.


(Sgd) Ka Sandawa
Tigpamaba
Guerilla Front 54 Operations Command
New People’s Army-Southern Mindanao