Hulagway sa Martial Law sa Administrasyon ni P'noy

Alan Juanito
Julito Tiro Command
 Septembre 21, 2012

Samtang ang tibuok nasud nagadumdum sa madulom nga yugto sa kasaysayan sa Pilipinas sa pagbundak sa martial law sa pasistang diktador nga si Ferdinand E. Marcos 40 ka tuig na ang milabay, padayon gihapon ang walay-puas nga pagpanumpo nga gipahamtang sa reaksyunaryong rehimeng US-Aquino batok sa katawhan. Buhi kaayo ang martial law, dili lang sa panumduman niadtong nabiktima niini sugod sa dekada’70, kundili sa tibuok katawhan Pilipino, ilabina ang masang mamumuo, mag-uuma, Lumad ug kabus sa dakbayan nga atubangan sa nagkasamot nga krisis sa ekonomiya ug pulitika, padayong ginahasi sa rehimeng US-Aquino, ilalom sa kontrarebolusyonaryong kampanya niini nga Oplan Bayanihan.

Samtang gipasiatab ni Pnoy ang pagkabiktima sa iyang amahan ug ilang tibuok pamilya sa martial law, susamang pasistang palisiya ang iyang gipatuman pagsumpo sa makatarunganong pakigbisog sa mga kabus batok sa pagpahimulos ug pagpangdaugdaug sa lokal ug langyawng nagharing hut-ong . Nausab lang ang nawong sa berdugo, apan mao ra gihapon ang iyang bangkil.

Walay kalainan sa panahon sa martial law ang sayon-sayon lang nga pagpamatay sa mga yanong lumulupyo karon. Pinakaulahing tataw nga dagway niini mao ang pagpatay kang Genesis Ambason kaniadtong Septembre 13 sa Km 40 Binicalan, San Luis, Agusan del Sur. Si Genesis Ambason usa ka batan-on ug aktibong lider sa Tagdumahan, organisasyon sa tribong Banwaon nga maisugong nagabarug sa pagpanalipod sa ilang yutang kabilin ug batok sa pagpanglapas sa katungod sa mga Banwaon.

Ikatulo na kini nga kaso sa extrajudicial nga pagpamatay sa mga pangmasang lider sa rehiyon karong tuiga. Una, si Jimmy Liguyon, ang lider-Matigsalug ug kapitan sa Dao, San Fernando, Bukidnon tungod sa iyang lig-ong pagsupak sa pagsulod sa dagkung operasyon sa mina nga moilog ug moguba sa yutang kabilin sa mga Matigsalug. Ang ikaduha mao si Boy Cabal sa Kibawe, Bukidnon nga gipatay tungod sa iyang pagduyog sa kalihukan sa mga lumulupyo nga kusganong nagsupak sa pagtukod sa higanteng dam sa suba sa Pulangi nga mosanap sa 24 ka baryo.

Kining duguong pagpanumpo sa dayag, ligal ug makatarunganong pagsupak sa katawhan sa pagpanghingusog sa ilang katungod batok mga makilangyaw nga mga programa ug proyekto sa nagharing hut-ong ilalum sa rehimeng US-Aquino sumpay ug pagpadayon sa palisiya sa pagpamatay sukad pa sa pasistang diktadurang US-Marcos. Pagpakaaron-ingnon lang ang pasiatab sa gobyernong Aquino sa paggukod kuno sa nagtago-tago nga Palparan ug iyang mga uhaw-sa-dugo nga mga hinanib tungod sa ilang mga krimen sa pagpamatay ug pagpanglapas sa tawhanong katungod. Sa pagkatinuod, anaa gihapon ang tipong-Palparan nga pagpamatay ug ang mga kriminal nga sama ni Butsoy Salusad nga maoy nagpatay kang Jimmy Liguyon padayong nanghasi sa mga Matigsalug ug gawasnong nagasuroy-suroy lang sa San Fernando kuyog sa mga sundalo sa 8th IB.

Ubos sa kontra-rebolusyonaryong Oplan Bayanihan, buot sa rehimen nga hingpit nga pahilumon ang katawhan aron wala nay mobabag ug maseguro nga luwas ang mga interes ug pamuhunan sa langyaw ug lokal nga nagharing hut-ong sa Pilipinas. Gawas sa pagpamatay, gipasakaan og kaso ang daghang mga pangmasang lider nga nagbarug alang sa kaayuhan sa ilang katawhan ug komunidad. Sa pagkakaron, mokabat na sa 92 ka mga lider mag-uuma ug Lumad ang gipangkasuhan sa Caraga ug padayon pang nagasaka ang ihap. Sa San Fernando, gigamit ang mga kontrarebolusyonaryong bandidong paramilitar nga gipangulohan sa mga Salusad. Sa Misamis Oriental, naglunsad ang 58th IB og sunod-sunod nga mga operasyong militar ug COPD. Sa mga probinsya sa Agusan, anaa usab ang bangis nga paramilitar mga pundok Wild Dogs ug BULIF. Kining militarisasyon ug ang kalambigit nga pagpapamatay, pagkadislokar sa panginabuhian, ug pangpangabuso sa tawhanong katungod sa mga nanimuyo sa kabukiran nagtumong sa pag-ilog sa kayutaan sa mga mag-uuma ug lapad nga yutang kabilin sa mga lumad alang sa pagsulod ug operasyon sa mga dagkung langyawng plantasyon ug mina.

Dili na kinahanglang ideklara pa ang martial law. Ang pagharing militar nagatunhay isip kinatibuk-ang palisiya sa reaksyunaryong estado. Timailhan kini nga dili na mahimong maghari ang imperyalismo ug lokal nga mga nagharing hut-ong sa karaang paagi atubangan sa kusganong pagsukol sa katawhan ug pag-asdang sa rebolusyonaryong kalihukan.

Ang kasinatian sa katawhan panahon sa paghari sa diktadurang US-Marcos nagtudlo kanato sa mga pagtulun-an ug nag-abli sa lapad nga wanang sa kamamugnaon sa pagsukol. Busa atubangan niining pagpanumpo sa estado, dili angayang mahuyang o magpadala sa kahadlok ang katawhan. Ang ingon niining pasista binuhatan sa reaksyunaryong estado padayong natong maisugong ibutyag ug batukan. Kusganong ipakigbisog ang pagpangayo og hustisya alang kang Genesis Ambason, Jimmy Liguyon, Boy Cabal ug sa uban pang mga biktima sa pagpamatay ug pagpanglapas sa tawhanong katungod. Kung dili na magsilbi ang mga ligal nga pamaagi, lakip na ang pagpasaka og kaso sa reaksyunaryong korte, abli kanunay ang inyong tinuod nga hukbo, ang New People's Army, sa pagdawat niadtong andam nang modangop sa armadong pagsukol.


Ka. Alan Juanito
Tigpamaba
Julito Tiro Command