Kabubwason han erestorya kamurayawan namemeligro durot han pwersado nga pagbalhin kan Alan Jazmines, diri-makatawo nga tratamyento kan Tirso Alcantara ngan iba pa nga konsultang han NDFP

Luis G. Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
4 July 2012

Waray translation of: Peace talks prospects dampened with forcible transfer of Alan Jazmines, inhumane treatment of Tirso Alcantara and other NDFP Consultants

Hugot nga ginkokondenar han National Democratic Front of the Philippines (NDFP) an trinaydor ngan pwersado nga pagbalhin kan NDFP Consultant Alan Jazmines tikang ha Philippine National Police (PNP) Custodial Center ha Camp Crame ngadto ha Camp Bagong Diwa ha Bicutan. Iginpatuman ha kaagahon hadton Hunyo 29, 2012, waray tuguti hi Jazmines nga komunsulta ha iya abogado.

Usa ini nga dugang nga mabug-at nga pagtalapas ha batakan nga mga katungod ni Alan Jazmines, nga diri la usa nga NDFP consultant ha erestorya kamurayawan ha gobyerno Aquino. Usa liwat hiya nga membro han NDFP Reciprcoal Working Committee for Social and Economic Reforms.

Nagpapakita ini hin hul-os nga pagbalewaray ha iya mga katungod nga gin-gagarantiyahan han Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) nga ginpirmahan han Gobyerno han Republic of the Philippines (GRP) ngan han NDFP. Kadungan han brutal ngan diri makatawo nga tratamyento kan NDFP Consultant Tirso Alcantara, nga nagpapabilin nga iginhihimulag ha usa nga kampo han Philippine Army sakob hin masobra 18 kabulan, ngan iba pa nga mga konsultant han NDFP nga iligal nga gindedetenir, may-ada ini seryoso nga nakakapagpataghom nga epekto ha kabubwason para ha utro nga paglunsad han erestorya kamurayawan.

Ang pagbuksas ni Jazmines ha diri-makatawo nga mga kondisyon han mga detenido politikal ha Camp Crame Custodial Center ngan an presensya dinhi hin mga biktima han tortyur han US nga iginpailarum ha interogasyon han US Federal Bureau of Investigation (FBI) kinahanglan igkonsidera han rehimen Aquino komo mabug-at kaupay nga rason para imbestigahan ini nga butad nga pagtalapas ha nasyunal nga soberaniya ngan teritoryal nga integridad. Diri ini angay magin rason para ha patraydor nga paggios hin pagbulos nga nagpapakita hin lain na liwat nga pangilal-an hin pagin niyu-tiyo ha hegemoniya han US.

Utro nga igin-iinsister han NDFP an iya madig-on nga demanda ha gobyerno Aquino nga respetaran ngan humasog ha JASIG ngan han GRP-NDFP Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Kinahanglan liwat hini ikonsidera an nasyunal nga soberaniya komo usa nga mayor nga naggigiya nga prinsipyo han GRP/GPH-NDFP negosasyon pankamurayawan nga iginplastar han The Joint Declaration of 1992.