Naghahatag an NDFP hin Pinakahitaas nga Pagpasidungog ha mga Rebolusyunaryo nga Martir nga hira Ka Arman Albarillo ngan Napulo nga Iba pa nga mga Kasama nga Namatay kaupod ha iya

Luis G. JalandoniMember, NDFP National Executive Committee
5 July 2012


Waray translation of: NDFP Renders Highest Honors to Revolutionary Martyr Ka Arman Albarillo and Ten Other Comrades Who Died as Martyrs with Him

Naghahatag an National Democratiko nga Prente ha Pilipinas (NDFP) hin pinakahitaas nga pagpasidungog kan Ka Arman Albarillo, 34 anyos, ngan han iya napulo nga kaurusa nga namatay hadton Hunyo 30, 2012 ha San Narciso, Quezon, samtang nakikig-away ha reaksyunaryo nga armado nga mga pwersa han rehimen Aquino.

Anak hi Ka Arman nira Expedito ngan Manuela Albarillo han San Teodoro, Mindoro Oriental. Nagin Bayan Muna municipal coordinator ngan konsehal han barangay hi Expedito ha San Teodoro. Membro naman han Gabriela hi Manuela. Hadton Abril 8, 2002, brutal hira nga ginpatay han mga pasista nga tropa ilarum han kumand han retirado nga heneral nga hi Jovito Palparan, Jr.

Komo ikaduha ha napulo nga anak, binulig hiya pag-ataman han iya kabugtuan. Ginpresyur hiya han militar nga magin aset. Hugot hiya nga diniri ngan nagpahayag” “Himuon nala nira an karuyag nira himuon ha akon sugad han ira ginhimo ha akon mga kag-anak. Diri ako mahunong pagbiling hin hustisya para ha akon pamilya ngan bug-os nga katawhan.”

Nagin maungod hiya nga tagapagdepensa han tawhanon nga katungod.

Hadton 2005, kaupod han ira pudo nga bugto nga babaye, hi Adelisa, nagtestitos hiya ha International Tribunal ha Manila hiunong ha mga pagtalapas ha tawhanon nga katungod ha rehimen Arroyo. Nagin Secretary General hiya han BAYAN-Southern Tagalog, nagpukaw, nagmobilisa ngan nag-organisa ha katawhan han Southern Tagalog agud pakigbisogan an terorismo han estado, panlupot hin tuna, matalumpiguson nga mga palisiya han gobyerno ngan imperyalista nga dominasyon ngan panmilitar nga panginginlabot han US.

Han gin-isyuhan hiya hin mandamyento de aresto hadton 2008 kaupod han 71 nga iba pa nga mga panmasa nga lider ha rehiyon, nagdesisyon hi Ka Arman nga umapi ha Bagong Hukbong Bayan ngan igpadayon an iya pakigbisog ha balayan han gerra han katawhan. Nagin minayuyo hiya nga lider gerilya ha rehiyon.

Namatay hi Arman ngan an napulo nga iba pa nga martir han mga bala han reaksyunaryo nga AFP. Gin-inuyagan an ira patay nga mga lawas, ginpaarakan hin bala an mga nawong han mga lalaki, ngan gin-utod an wala nga butkon ni Ka Arman. Usa ini nga mabug-at nga pagtalapas ha internasyunal nga makatawo nga balaud.

Ginmamayuyo han katawhan Pilipino an ira Bagong Hukbong Bayan ngan an an rebolusyunaryo nga mga martir. An mga memoryal meting ngan pagpasidungog ha Metro Manila, ha iba-iba nga parte han Southern Tagalog ngan iba pa nga mga rehiyon ha Pilipinas, nasaludo kan Ka Arman ngan han iya 10 nga igkasi mga martir. An ira rebolusyunaryo nga susbaranan naghahatag hin kusog ngan inspirasyon ha masa. Iglulubong hi Ka Arman, sugad han iya tugon antes hiya mamatay, ha sapit han iya minayuyo nga mga kag-anak, hira Expedito ngan Manuela Albarillo.