Operasyon ng 31st IB, binigo ng BHB

Ka Samuel Guerrero
Tagapagsalita, Celso Minguez Command
Setyembre 11, 2012


BIGO ang tangkang pagkubkob ng isang platun ng Alpha Coy, 31st IBPA nang magiting na manlaban ang isang iskwad ng BHB sa Sityo Kaperikuhan, Brgy. San Isidro, Bulusan, Sorsogon, bandang alas-10 ng umaga nitong Setyembre 6.

Sa labanang tumagal ng 40 minuto, nagtamo ng malaking kaswalti ang tropang pinamunuan ni 1Lt. Abdul Halim Salik, commanding officer ng kumpanya. Napatay sa labanan sina Pfc. Michael Bigay at Pfc. Romy Dacuro. Malubha namang nasugatan ang 4 na sundalong sina Pfc. Jaypee Retardo, Pfc. Rodel Llandelar, Pfc. Ryan Royales at Cpl. Rolando Cruzado.

Para pagtakpan ang kapalpakan ng kanyang mga sundalo, pinalaki ni Lt. Col. Teody Toribio, commanding officer ng 31st IBPA, ang bilang ng mga Pulang mandirigmang nakasagupa nila at pinalalabas niyang mas maraming kaswalti ang dinanas ng BHB. Taliwas dito, ni gasgas ay walang tinamong pinsala ang iskwad ng BHB.

Ang husay sa pakikipaglaban ng BHB sa labanang ito ay taliwas sa hambog ni Lt. Col. Toribio, at iba pang opisyal ng AFP, na lubhang napahina na umano nila ang BHB sa probinsya ng Sorsogon at sa buong Bikol. Pinatunayan din nito ang mahigpit na kapasyahan ng BHB na tanganan ang armadong pakikipaglaban sa tropang AFP at sa kabilang banda, ang kainutilan ng  kanilang kontra-insurhensyang programa na nag-aambisyon ng  pagpapasurender sa mga kasapi ng BHB.

Sa kabilang banda, ginagambala ng mga operasyon ng AFP ang hanapbuhay ng maraming magsasakang hindi makapunta sa kanilang mga banti sa takot na sitahin at gipitin ng mga nagsasakyadang sundalo. Pagkatapos ng nasabing labanan, ang mga sundalo ay walang habas na nagpaputok sa gitna ng kabahayan, nanira ng pananim sa banti malapit sa pinangyarihan ng labanan at nagnakaw ng mga manok. Tinatakot at pinagbibintangan tagasuporta o myembro ng BHB ang mga taumbaryo. Nalalagay sa peligro ang mga taumbaryo sa paghimpil ng mga armadong pwersa ng AFP sa mga pampublikong pasilidad tulad ng mga eskwelahan at day care center at sa matataong sentro ng baryo.

Ang pagbigo ng BHB sa operasyon ng 31st IB sa San Isidro, Bulusan, Sorsogon ay tanda ng kapasyahan nitong ipagtanggol ang kapakanan ng inaaping mamamayan.


Ka Samuel Guerrero
Tagapagsalita
Setyembre 11, 2012