Usa ka Punitibong Aksyon ang Malampusong Napatuman sa usa ka unit sa NPA


Ariel Magbanwag
Ernesto "Boyboy" Roa Command, NPA-Northcentral Mindanao
September 12, 2012

Usa ka punitibong aksyon ang malampusong napatuman sa usa ka unit sa NPA ubos sa Ernesto Boyboy Roa Command (EBRC) sa pagparalisa sa usa ka sakyanan ni Sephin Libres sa sityo Salinguton, Magkalungay, San Fernando, Bukidnon.

Si Sephin Libres usa ka landgrabber nga agalong yutaan ug usurero nga naa nanimuyo sa Little Baguio, San Fernando. Gawas sa luag nga kayutaan nga gipanag-iyahan sa iyang pamilya, kontrolado nila ang pagpamalit sa produkto sa mga mag-uuma nga saging sa lima ka baryo sa San Fernando sa ubos nga presyo.

Nagapautang usab kini siya ngadto sa mga mag-uuma sa maong mga baryo sa mga suplay pangkonsumo ug kahimanan sa pag-uma nga may 20% kada bulan nga tantos. Niining sistema sa usura, mokabat na sa kapin 10 ka pamilyang mag-uuma ang gipang-embargohan niya sa yuta ug mga hayop tungod sa pagkalubong nila sa taas kaayo nga tubo sa utang.

Niadtong 2008, gikumpiska sa NPA ang usa ka kalibre .45 nga pistola dungan sa pagpahimangno kaniya sa pag-undang na sa iyang pagpahimulos ug pagpangdaugdaug sa mga mag-uuma. Apan hangtud karon, wala gayud siya nag-usab ug misamot pa ang iyang pagpamentaha sa mga kabus, gihinadlok sila sa iyang gihuptan nga armas ug sa gipasiatab niyang personal nga koneksyon sa militar ug armadong mga bandido sama sa gikaintapang amahan ug anak nga Salusad.

Sa alas 8:00 sa buntag niadtong Septembre 10, samtang nagpadulong siya sa Barangay Magkalungay sakay sa iyang sakyanan aron mangompra og saging, giatangan sa NPA ang iyang rota. Tungod kay duol ra sa detatsment sa 8th IB-CAA sa barangay Namnam ang maong lugar, paspas nga miatras ang yunit. Dala sa yunit ang bag ni Sephin nga iyang gitunol dihang gipangayo ang iyang cellphone aron dili siya makakontak sa duol nga detatsment. Ang sulod niini mao ang: cash nga balor og P64,735.00, tulo ka bank books sa BDO, usa ka bank book sa Land Bank, usa ka cellphone ug mga ID sa magtiayong Libres.

Subay sa pagtamod namo sa mga Lagda sa Bagong Hukbong Bayan, among ipaneguro nga kining kwarta ug personal nga butang sa mga Libres nga walay direktang militar nga kapuslanan alang kanamo luwas nga mauli kanila agi sa masaligang linya. Among ipadangat ang kinasingkasing nga pagpangayo og dispensa.

Sa makausa pa, kini nga aksyon magsilbing pahimangno ngadto sa mga mapahimuslanon ug madaugdaugon nga mga agalong yutaan ug mga usurero nga nagpatuyang sa ilang pagpamentaha sa mga kabus. Angayang mahibaloan nila nga kining demokratikong rebolusyon sa katawhan usa ka gubat mag-uuma nga nagapaasdang sa tinuod nga reporma sa yuta ug motapos sa ilang paghari dinhi sa kabukiran. Amo usab ipahibalo nga samtang naa pa sila nga nagatagamtam sa kabulahanan gikan sa kahago sa mga kabus tungod sa ilang pagmonopolyo sa kayutaan, hugot namong ipahimangno ang paglikay nila sa pakigkunsabo sa mga langyawng korporasyon sa pagtanyag sa ilang kayutaan alang sa pagpapalapad sa mga plantasyon pinya, saging, oil palm, jatropha ug uban pang tanom pang-eksport. Dugang namong ipahimangno nga molikay sila sa pakigtinabangay sa mga Salusad ug sa AFP nga nagpadayon sa paghasi sa katawhan sa San Fernando aron dili mosamot pagkumplikar ang ilang mga tulubagon.

Ariel "Inda" Magbanwag
Tigpamaba, EBRC