Usa nga Pagpasidungog kan Kasamang Maita Gomez, Maungod nga Rebolusyunaryo nga Mangaraway ngan Bayani

NDF-Negotiating Panel
July 14, 2012


Waray translation of: She never stopped fighting for the Philippine revolution and the liberation of women

Waray hiya umukoy ha pakigbisog para ha rebolusyon Pilipino ngan ha katalwasan han kababayin-an.

Sakob hin masobra kwarenta anyos, hi Kasamang Maita Gomze, padayon nga nakikigbisog para ha rebolusyon Pilipino ngan ha katalwasan han kababayin-an.

Nakakuha hin inspirasyon ha First Quarter Storm han 1970, naghimo hiya hin hilarum nga pag-aram ha istorikal, sosyal ngan Marxista-Leninista nga mga pag-aradman. Antes paman igdeklarar an balaud militar, prominente na hiya nga membro han Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA, Free Movement of New Women) nga ginpundar ni Lorena Barros. Han igdeklarar an balaud militar hadton Setyembre 1972, nagdesisyon hiya nga umapi ha rebolusyunaryo nga sekreto nga kagiusan. Inapi hiya ha kolektibo nga ginkomponer nira Lorena Barros, Magtanggol Roque, ngan Dolores Feria, ngan iba pa.

Ha iya hingyap nga igkaupod an masa, nag-insister hiya nga madeploy ha kabaryuhan. Dida nga nadeploy ha lugar han Cordillera, naaresto hiya ngan nadetenir ha Baguio. Kundi, nakaeskapo hiya ha bulig han usa nga opisyal militar nga nagpagawas ha iya.

Kasunod hini igindeploy hiya ha usa nga armado nga propaganda nga yunit han Bagong Hukbong Bayan ha Central Luzon kaupod han iya minayuyo nga karelasyon nga namatay komo martir ha usa nga armado nga pakipag-engkwentro ha reaksyunaryo nga armado nga mga pwersa.

Katapos hini, utro na liwat hiya nga naaresto ngan nadetenir. Kahuman hin pira kapanahon nga pagkadetenir, nahayawan hiya. Nagpadayon hiya han iya rebolusyunaryo nga aktibidad ha ligal nga demokratiko nga kagiusan. Hadton 1984, nagin igkasi-tagpundar hiya han GABRIELA, an militante ngan pinakahiluag nga organisasyon han kababayin-an ha nasud. Hadton 1985, usa liwat hiya ha mga prinsipa nga lider han Women for the Ouster of Marcos and Boycott (WOMB).

Kaupod hiya nga nagpundar ha syahan nga pampolitika nga partido han kababayin-an, an Kababaihan para sa Inang Bayan (KAIBA, Women for the Motherland). Hadton 2008, usa hiya ha nagin una nga mga membro han Babala! Babae Laban sa Katiwalain (Women Against Corruption o Kababayin-an Kontra ha Korapsyon). Hadton 2009, nabotusan hiya komo Co-Chairperson han Makabayan Coalition kaupod kan Satur Ocampo.

Permi hi Maita naatender ha militante nga mga martsa ngan rali kontra ha diktadura Marcos ngan masunod pa nga reaksyunaryo nga mga rehimen. Natagan niya hin inspirasyon an masa ngan an namumutngaan nga pwersa ha iya diri nakikipagkompromiso ngan waray pagkahadlok nga panindugan.

Kami ha NDFP Negotiationg Panel hul-os nga nasusubo ha iya tigda nga kamatayon tungod ha atake ha kasingkasing. Hul-os ha kasingkasing nga nakikipagsubo kami ha iya lima nga anak, iba pa nga kapamilya, iya mga kasamahan ngan damo nga kasangkayan.

Permi namon hinumduman an iya mahinungdanon nga mga amot para maipasulong an rebolusyon Pilipino ngan katalwasan han kababayin-an. An iya pursigido nga rebolusyunaryo nga pag-ugop ha masobra kwarenta anyos han iya modelo nga kinabuhi, magigin surok han inspirasyon para ha presente ngan tiarabot nga mga henerasyon han mga rebolusyunaryo.

*Mabuhay an rebolusyunaryo nga diwa ni Kasamang Maita Gomez!
Mabuhay an rebolusyon Pilipino!*