CO sa Bravo Company 8th IB PA ug 8 ka sakop giatake sa NPA, samdan

Ariel “Inda” Magbanwag
Ernesto "Boyboy" Roa Cmd, NPA-North Central Mindanao

Oktubre 29, 2012

Samdan ang commanding officer sa Bravo Company sa 8th IB PA nga si 1st Lt. Pallar uban ang duha ka regular nga sundalo ug unom ka elemento sa CAFGU dihang giharas sa usa ka tim ilalom sa Ernesto "Boyboy" Roa Command sa New People's Army ang tropa nga nagpundo sa health center sa sentro sa Brgy. Bunacao, San Fernando, Bukidnon kaniadtong Oktubre 24, bandang alas 9:00 sa gabii.  Lakip sa mga nasamdang CAFGU mga surenderee ilalom sa pakô sa bandidong si Nonong Salusad.Responsable ang maong mga mersenaryong tropa sa pagpanghamlet sa katawhan sa Sitio Kisayab, Bunacao kaniadtong Hunyo, ug nagpundo kini sila sa mga kabalayan sa mga katawhan sa sityo hangtud Hulyo 12. Tungod sa pagbutyag sa ilang binuhatan sa mga lumulupyo sa media, namalhin sila gikan sa sityo Kisayab ug sukad niadto, diha na sila nagpundo sa barangay hall ug health center sa sentro sa baryo.

Sa ilang pagpundo ug pagtukod og mga kampo duol sa kabalayan, ginahimo nilang taming ang mga baryohanon ug gibutang sa peligro ang mga kinabuhi ug kabtangan nga maangin sa unsamang pag-atake batok sa maong mga reaksyunaryong pwersa o kampo.  Kaylap ang maong paglapas sa internasyunal nga tawhanong balaod sa lain-laing dapit sa rehiyon. Sa San Fernando lang, daghang mga kampo-militar ang giplastar nga duol kaayo o taliwala sa mga kabalayan. Gani, sa Brgy. Namnam, ang ilang detatsment duol kaayo sa eskwelahang elementarya. Dugay nang gireklamo sa mga tawo sa maong baryo ang pagkadisturbo sa klase ug pagkalisang sa mga bata matag higayong pundohan ang eskwelahan sa mga mag-operasyong yunit, ug ilabina kun magpabuto sila og kanyon gikan mismo sa sulod sa detatsment. Sa Dao, lima ka metros lang gikan sa kabalayan ang detatsment ug sa Kalagangan 30 ka metros lang gikan sa silingang kabalayan. Sa Lumbayao, Valencia City, kwatro metros lang ang distansya sa detatsment gikan sa kabalayan.  Sa Can-ayan, Malaybalay City usab, dingding ray utlanan sa detatsment ug mga kabalayan.

Samtang nagpundo sila sa baryo, gipasiatab nila ang ilang pagka-instrumento sa kalinaw ug kalamboan sa mga komunidad diha sa pagpasiugda og mga sugal, pagpadisko, paghubog-hubog, ug walay kukaulaw nga pagpahimulos sa mga kababayen-an ug kabatan-onang lumad sa lugar. Pinugos ang ilang pagpangrekrut og mga CAFGU gikan sa lokalidad ug ilang gipamugos ang planong magtukod og detatsment sa baryo taliwala sa hugot nga pagsupak sa mga residente. Pausa-usa usab nilang gi-interogeyt ang mga tawo, pugos nga gipaangkong tigsuporta sa NPA ug gipapirma og dokumentong nagapamatuod kuno sa ilang "pagsurender."

Ang presensya sa maong mga tropa sa sentro sa baryo usa ka tataw nga pananglitan sa grabeng militarisasyon karon sa kabukiran sa San Fernando ug sa ubang bahin sa rehiyon. Alayon sa nasudnong kampanyang pagpanumpo nga Oplan Bayanihan sa rehimeng US-Aquino, ginagamit sa mga reaksyunaryong armadong pwersa ang mga operasyong COPD isip pang-saywar sa katawhan sa kabukiran, inubanan sa walay-hunong nga mga combat operation ug pagpaniktik aron hawanan ang dalan sa pagsulod sa dagkung kompanyang agribisnes ug mina.

Klarong pagpangilad lang sa katawhan sa San Fernando ang pagsangyaw sa 8th IB sa pagdala og kalinaw ug kalamboan. Hangtud karon, nagkadaghang Matigsalug ang namakwet tungod sa walay-puas nga pagpanghasi sa mga bandidong pwersang paramilitar nilang Nonong ug Butsoy Salusad. Samtang gipasigarbo sa militar sa publiko ang pagdakop kuno nila sa bandidong si Anggi "Taruc" Dal-anay, wala silay intensyon nga papanubagon ang kriminal nga amahan ug anak nga Salusad sa ilang mga krimen kun asa ang labing bug-at mao ang pagpatay sa kanhi kapitan sa Dao nga si Jimmy Liguyon.

Kung nganong wala pa gihapon naaresto kining mga kriminal, tin-aw nga mas daku ang ilang kapuslanan sa pagseguro sa interes sa lokal ug langyawng nagharing hut-ong kaysa kaayuhan sa katawhan. Dili na angay ikatingala nganong gipaluyohan ug giarmasan kini nga mga bandido sa 4th ID.

Sa laing bahin, sa tumang kamapasigarbuhon, gibandilyo ni Maj. Osias ang kadaugan nga nakab-ot niining semanaha sa ilang kontrarebolusyonaryong tropa batok sa mga rebolusyonaryo sa pagkapatay sa duha ka mga NPA sa Impasug-ong, Bukidnon ug sa pagkailog kuno sa 12 ka kampo. Sa pagkatinuod, ang kadaugan nga iyang gipagarpar walay lain kundili temporaryong kadaugan nila sa pagpanalipod sa interes sa nagharing hut-ong nga ilang gialagaran.

Tungod kay temporaryong kadaugan ra man lagi, bisan sa kalapad sa ladlad sa ilang tropa, wala gihapon nila nabantayan ang pagharas sa laing yunit sa NPA sa mina sa chromite ni Salvador Sagayna sa Makaalad, Guilang-guilang, Manolo Fortich niadtong Oktubre 23 sa alas 6:00 sa buntag kun asa nagsimbuwag og panagan ang mga armadong gwardya.

Among giawhag sa mga komunidad ug baryo nga anaa ang kampo o detatsment sa militar ug CAFGU sa sentro, taliwala o  duol sa kabalayan, padayong ireklamo ang pagpahawa o pagpabalhin kanila sa lugar nga layo sa mga sibilyan.

Atubangan sa padayong nagkasamot nga krisis sa dunot nga semikolonyal ug semipyudal nga sistema, dili na gayud epektibong mapugngan pa sa tibuok nagharing hut-ong pinaagi sa iyang reaksyunaryong armadong pwersa ang pagsukol sa katawhan sa armado ug dili-armadong natad.  Midangop na kini sa pagpamatay ug pagpanghulga sa mga pangmasang lider nga mga mag-uuma ug Lumad aron sila hinadlukon, hingpit nga pahilumon ug motalikod sa ilang pakigbisog alang sa pagpatuman sa tinuod nga reporma sa yuta ug pagpanalipod sa yutang kabilin. Abli ang natarang gerilya sa tanang mga mahigugmaon sa kagawasan ug kaangayan sa pagpadayon sa ilang pakigbisog sa natad nga armado.  Sa armadong rebolusyon lang nato makab-ot ang atong pangandoy sa tinuod nga katilingbanong kausaban.