Pagdaong ng isa namang submarinong nukleyar ng US, binatikos ng PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 5, 2012

Translation of the Original Statement: CPP denounces docking of another US nuclear submarine

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na tahasang paglabag sa pambansang soberanya ng Pilipinas ang pagdaong ng isa namang pang-atakeng submarinong nukleyar ng US sa dating baseng nabal ng US sa Subic, Zambales.

Dumaong kahapon sa Subic ang USS Olympia (SSN-717), isang sinasabing Los Angeles-class na pang-atakeng submarinong nukleyar. Pang-apat na ito sa sasakyang nabal ng Amerikano na dumaong sa Maynila at Subic sa loob ng dalawang buwan. Ang USS North Carolina at Ang USS HAwaii, kapwa mga submarinong nukleyar, at ang barkong pandigma na USS Milius at ang pansuportang submarinong USS Frank Cable ay sunud-sunod na nakadaong sa mga pwerto ng Pilipinas simula Agosto.

"Ang papadalas na pagdaong ng mga barkong pandigma ng US sa Pilipinas ay tanda ng papataas na presensya ng militar ng US at interbensyon sa Asia-Pacific," anang PKP. "Sa pakikipagkutsabahan sa gubyernong Aquino, patuloy na nagagamit ng US ang Pilipinas bilang isa sa mga himpilang militar nito sa paglulunsad ng mga operasyong mapanakop at para sa paggagasolina, pagdadala ng suplay at para sa paglilibang ng tauhang militar nito."

Binatikos din ng PKP ang isinasagawa ngayong ehersisyong PHIBLEX na idinadaos sa iba't ibang bahagi ng Luzon na kinasasangkutan ng 2,600 sundalo ng US at 1200 ng AFP. "Ginagamit ng militar ng US ang ganitong mga magkasamang ehersisyong militar at ng tinaguriang mga operasyon para sa 'makataong pagtulong at pagtugon sa sakuna' upang patuloy na makapagtalaga ng libu-libong tropang Amerikano sa iba't ibang panig ng bansa."

Patuloy ang pagdating ng mga tropang Amerikano sa Pilipinas simula pa noong unang linggo ng Setyembre at nakatakdang humimpil hanggang Oktubre 18. Minamantine ng mga sundalong Amerikano ang kanilang presensya sa Zambales, Palawan at Cavite noong mga nakaraang lingo.

"Sa anumang saglit, libu-libong tauhang militar ng US ang nasa Pilipinas, karamihan ay permanenteng nakaistasyon sa punong himpilan ng Joint Special Operations Task Force (JSOTF-Philippines) sa Camp Navarro sa Zamboanga City," anang PKP.