Kinukondena ng NDFP ang pagdukot kay Rolly Panesa at sa bintang na siya si Benjamin Mendoza

International Information Office
National Democratic Front of the Philippines
Oktubre 13, 2012

Translation:

Iginiit ng negotiating panel sa usapang pangkapayapaan ng National Democratic Front of the Philippines ang kagyat at walang kundisyong pagpapalaya sa gwardyang sibilyan na si Rolly M. Panesa na dinukot ng Armed Forces of the Philippines noong Oktubre 5 at maling kinilalang mataas na upisyal ng Partido Komunista ng Pilipinas. Dinukot din kasama ni Panesa ang kanyang asawa at dalawa pang kasamahan, na pinalaya rin nang walang anumang habla.


Inianunsyo ng militar noong Oktubre 6 na naaresto ng magkasanib na pwersa ng 2nd Infantry Division ng AFP at ng Philippine National Police ang matataas na upisyal ng Partido Komunista ng Pilipinas. Bulaang tinukoy ni Colonel Generoso Bolina, tagapagsalita ng Southern Luzon Command ng AFP si Panesa bilang si Benjamin Mendoza, diumano'y Kalihim ng Panrehiyong Komite ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Southern Tagalog, at kagawad ng Komite Sentral ng PKP. Ipinangalandakan din sa mga ulat sa midya na ang asawa ni Panesa ay kagawad ng Komiteng Tagapagpaganap ng panrehiyong komite ng PKP sa Southern Tagalog.

"Muli na namang ginawa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang dati na nitong taktika ng iligal na pang-aaresto ng mga sibilyan at pagpaparada sa mga ito bilang mga lider ng rebolusyonaryong kilusan," pahayag ni Luis Jalandoni, Tagapangulo ng Negotiating Panel ng NDFP. "Mandudukot sila, mantotortyur at magkukulong ng mga tao, at ibibida silang mga lider ng rebolusyonaryong kilusan. Sa kasong ito, lumalabas na ang inaresto nila ay isang sibilyang gwradya."

Isang gwardya si Rolly Panesa na nakatalaga sa ACP Compound sa Eastwood, Quezon City, at residente ng F. Castillo Street, sa Project 4, Quezon City.

"Kinunkundena ng NDFP ang pag-aresto kay Panesa at sa paglabag sa kanyang mga karapatan, at iginigiit naming kagyat siyang palayain mula sa piitan," ani Jalandoni. "Siya, sampu ng kanyang pamilya ay dapat bigyan ng danyos dahil sa iligal na pag-aresto, tortyur sa kanila at sa patuloy na pagkakulong sa kanya. Dapat iatras ang lahat ng gawa-gawang kaso laban sa kanya."

Sa naunang pahayag ng PKP at NDFP, si Benjamin Mendoza ay konsultant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan sa gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP/GPH). Sa mga inilabas na pahayag sa midya, idinidiin ng mga rebolusyonaryong grupo na ang mga konsultant sa usapan ay hindi dapat arestuhin, batay sa mga prubisyon ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) na nilagdaan sa dalawang kampo noong Pebrero 1995.

Dagdag pa ni Jalandoni, "Ang kapalpakan ng pag-aresto kay Panesa ay muling nagpapahiwatig ng tahasang paglapastangan ng rehimeng Aquino sa mga kasunduang pinasok ng gubyerno ng Maynila sa NDFP. Sa ilalim ng JASIG, di dapat arestuhin si Benjamin Mendoza; kung paanong di rin dapat inaresto ang mga konsultant ng NDFP na sina Alan Jazmines, Tirso Alcantara, Renante Gamara, Eduardo Serrano, Eduardo Sarmiento at Jaime Soledad.

"Patuloy na ipinipiit ang mga konsultant na ito dahil sa pagnanais ng rehimeng Aquino at ng mga kasapakat nito sa militar at pulisya na libakin ang JASIG," deklarasyon ni Jalandoni.